AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Türkiyemiz > Türkiye

Ülkemizde Bulunan Tarihi Eserler

Türkiye
Ülkemizde Bulunan Tarihi Eserler, Ülkemizde Bulunan Tarihi Eserler Türkiyede bulunan Tarihi Eserler Türkiyedeki tarihi eserler Türkiye’de bulunan dünya mirasları şunlardır ; 1- Göreme milli parkı ve kapadokyada peri bacaları 2- Divriği ulu cami ve darüşşifa 3- Hattuşaş ( yani hitit başkenti ) 4- Hiearapolis antik kenti ve pamukkale 5- fethiyede Ksantos ve Letoon antik kentleri 6- Safranbolu İlçesi 7- Troya arkeolojik sitesi 8- İstanbuldaki Bİlinen tarihi eserler ; a- Hipodrom, Ayasofa, aya irini kilisesi, Küçük ayasofya cami, Arkeolojik park ve Ülkemizde Bulunan Tarihi Eserler hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
10-11-2013 14:41 Yazan: SeevalKT
Ülkemizde Bulunan Tarihi Eserler

Ülkemizde Bulunan Tarihi Eserler

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiyede bulunan Tarihi Eserler
Türkiyedeki tarihi eserler

Türkiye’de bulunan dünya mirasları şunlardır ;
1- Göreme milli parkı ve kapadokyada peri bacaları
2- Divriği ulu cami ve darüşşifa
3- Hattuşaş ( yani hitit başkenti )
4- Hiearapolis antik kenti ve pamukkale
5- fethiyede Ksantos ve Letoon antik kentleri
6- Safranbolu İlçesi
7- Troya arkeolojik sitesi
8- İstanbuldaki Bİlinen tarihi eserler ;
a- Hipodrom, Ayasofa, aya irini kilisesi, Küçük ayasofya cami, Arkeolojik park
b- Süleymaniye koruma alanı
c- Zeyrek cami ve çevresinin içine alan Zeyrek koruma alanı
d- İstanbul Tarihi Surlar.
Türkiyedeki tarihi eserlerin, tarihi güzelliklerin bazıları
Tacettin Paşa (Kurşunlu) Camii
Çanaklı mahallesindedir 1494 yılında yapılmıştır 1945 inde tümüyle yıkılmıştır 5 kubbeli son cemaat yeriyle 2 kubbeli ana mekandan oluşan özgün yapı sonradan düz çatı ile örtülmüştür Ana mekanın yanlarındaki kubbeli zaviyeler özgündür Ana mekanla zaviyeler arasındaki kemerli açıklıklar kapatılmıştır
Abdulgani (Namazgah) Camii
Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır Mehmet Paşa mahallesindedir 1906 depreminde tamamen yıkılmış sadece minber ve mihrabı kalmıştır Yıkılan caminin arsası üzerine mahalle sakinleri tarafından 1915 yılında bir cami yaptırılmıştır
Yörgüç Paşa Camii (Orta Camii)
Orta Cami mahallesi Kırımlı sokaktadır Yörgüç Paşanın 1431 tarihli vakfiyesinden bu caminin masraflarını karşılayacak bir takım gelirler tayin ettiği anlaşılmaktadır
Kale Camii
Taşkale mahallesindedir 1659 yılında Köprülü Mehmet Paşanın eşi Ayşe Sultan tarafından yaptırılmıştır Depremden fazla zarar görmediğinden orijinalliğini koruyabilmiştir Üç kubbeli son cemaat yerinde ahşap oyma kapıyla ana mekana geçilir Son cemaat yeri 1945’den sonra camekanla kapatılmıştır Ahşap kapının sağında minareye açılan bir kapı solunda ise lar mahfiline çıkan basamakların bulunduğu bir dehliz vardır Kare planlı ana mekan oldukça yüksek bir kasnağa oturan kubbeyle örtülüdür
Kubbe kasnağındaki üç vitraylı pencere sonradan yapılmıştır Kadınlar mahfili ana mekanın kuzeyindedir 7 köşeli mihrap nişi mukarnaslıdır Yağlı boyalı mihrabın döşemesi altıgen ve yıldızlarla bezenmiştir Kıvrık dal baklava çiçek bezemeli abanoz ağacından minber geç dönem özelliğindedir Kubbedeki kalem işleri orijinal değildir Tek şerefeli silindir gövdeli minare depremde yıkılmış yeniden yapılmıştır
Taşhan
Ortacamii mahallesi 100 Yıl caddesi Taceddin Paşa sokağındadır Eserin Geç Osmanlı döneminde yapıldığı bilinmektedir İki katlı olarak inşa edilen Taşhanda dolgu taş malzeme kullanılmıştır Üç kapısı mevcuttur Kapılardan biri kullanılmamaktadır 2006 yılı içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanmıştır
Fazıl Ahmet Paşa Medresesi (Taş Medrese)
Fazıl Ahmet Paşa mahallesindedir 1662 yılında Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır Çatısı kurşunla kaplı iken daha sonra kiremitle örtülmüştür 1943 depreminde çatlamalar olmuşsa da restore edilmiştir 1964 yılına kadar çeşitli amaçlarla kullanılan medrese bu tarihten itibaren Halk Kütüphanesi olarak kullanılmaya başlandı 1974 yılında çatısı bakırla kaplandı Yapının içi ve dışında pembe Karacaviran taşı kullanılmıştır Dilimli kurşun kaplı kubbelerin aralarında
tuğladan kare biçimli bacalar bulunmaktadır Basık kemerli kapıdan aralarında medrese odalarının yer aldığı revaklı dikdörtgen avluya girilir Kubbeli medrese odalarında ocak ve kitap rafları vardır Kare planlı dershane-mescit kubbeyle örtülüdür Kubbe kasnağındaki vitraylı pencereler sonradan yapılmıştır 2002 yılında mahalli olanaklarla restorasyon çalışmalşarına başlanarak 2003 yılının şubat ayında bitirilmiştirİç avludaki sütunların arası ahşap malzeme ve çerçeve ile kapatılarak geniş kapalı kullanım alanları kazanılmıştır Boya badana yapılmış olup elektrik tesisatı yenilenmiş kaloriferli hale getirilmiş ve kapalı alanların tabanları laminant parke ile kaplanmıştır
Kurt Köprü
Vezirköprü ilçesinin Tekkekıran köyüne 3 km mesafede olan ve İstavroz çayı üzerinde yer alan Kurt Köprü bir yüksek ayak üzerine iki büyük sivri kemerli gözden oluşmuştur İki kemer arasında ve yanlarında olmak üzere sivri kemerli pencere şeklinde toplam üç adet kemer bulunmaktadır Çayın iki yamacına gelen kısım doğal kaya ve toprakla desteklenmiştir Köprünün geçit kısmı düz olup diğer yerlerinde olduğu gibi bir hayli tahrifata uğramıştır Köprü ayağı kalın paye şeklinde olup alt kısmında dikdörtgen beş adet dalgakıranı mevcuttur Köprünün pencere görünümü küçük kemerlerin başlangıcına kadar
olan kısma yer yer Roma ve Bizans dönemine ait mezar stelleri ve mimari parçaları yer yer kesme taş yer yer de düzensiz taşlardan oluşan moloz taş örgü sistemindedir Kemer başlangıçlarından itibaren 13-14 yyda sıkça görülen ve Bizans dönemi mimarisinde de rastlanan 3 sıra tuğla bir sıra kesme taştan oluşan sağlam bir örgü sistemi görülmektedir Üç sıra tuğla bir sıra taş örgü sistemi ana kemer gözlerinde de tuğlaların dikine yerleştirilmiş şekliyle tekrarlanmıştır Küçük kemerde ise tamamen tuğla malzeme kullanılmıştır
Köprüdeki mimari tarz ve örgü sistemi incelendiğinde 13-14 yyda yapılmış olabileceği izlenimini vermektedir Ancak aynı dönemde aynı yerde bir köprü olduğundan bahsedilmektedir Köprüye 1 km mesafede anik bir köprü kalıntısı daha mevcuttur Antik köprünün tahrip olması sonucu ve 13 yyda yapıldığı ve çeşitli onarımlarla bu güne kadar ulaştığı daha akla yakındır Vezirköprü’nün Tekkekıran ve Havza’nın Kayabaşı (Tahna) köylerini birbirine bağlayan köprü küçük onarımlarla kullanılabilir hale gelebilecek niteliktedir
Bedesten Ve Arasta
İlçe merkezindedir Ayşe Hanımın babası Yusuf Ağanın H 1160 yılında yaptırdığı bilinmektedir İç ve dış bedesten olmak üzere iki bölümdür Dört kapısı ve içinde 110 dükkan vardır İç bedesten kervansaray olarak kullanılmıştır Ayşe tarafından vakfedilmiştir Arasta bölümü bedestenin çevresinde gelişmiştir Dört yandan basık kemerli kapılarla girilen bedesten kare planlı dört kubbeyle örtülü bir yapıdır Kubbeler duvarlara bitişik tuğla kemerlere oturtulur Kemer pandantif ve kubbeler düzgün tuğla örgüsüyle güzel bir görünüm kazanmıştır Ana kubbeyi taşıyan tuğla kemerin ortada dayandığı bölümde içeri girinti
yapan kare mekan küçük kubbeyle örtülüdür Dışarıdan ana kubbeler arasında görülen bu bölüm dua kubbesidir Yuvarlak kemerli kapılarla girilen arastanın kuzeyinde tonozlu dükkanlar yer alır Bedestene bakan yüzdeki dükkanlar yer kazanmak amacıyla üçgen biçiminde yapılmıştır
Çifte Hamam
Ganioğlu mahallesinde Hacıköy caddesi üzerindedir 1660 yılında Ayşe Hanım tarafından vakfedilmiştir Bedestenin (arastanın) güney duvarına bitişiktir Giriş kapısı önüne içerisi görünmesin diye duvar örülmüştür Kapıdan kubbeli soyunmalığa girilir Ortasında sekizgen şadırvan bulunan soyunmalığın camekanlı bölümünde ayakkabı bulunan nişler vardır Dikdörtgen planlı soğukluk geniş bir kemerle kubbeli kare mekana ayrılmıştır Sıcaklık
ortada kubbeyle örtülü kare mekan ile haç planlı eyvandan oluşmaktadır Kare mekanın ortasında sekizgen göbek taşı eyvanların arasındaki halvet odacıklarda ikişer kurna vardır Hamamların ikisi de birbirine benzemektedir Bir tarafı kadın bir tarafı da erkek olarak halen kullanmaktadır
Saat Kulesi
İlçe merkezindedir 1906 yılında Abdülhamit devrinde Sivas valisi Reşat Akif Paşa tarafından yaptırılmıştır 1943 depreminde büyük hasar görmüş 1959 yılında tamiratı tamamlanmıştır Dört taraflı saatleri çalışır durumdadır Ayrıca Vezirköprü Kentsel Sit Alanı içerisinde sivil mimarlığa teşkil edecek bir çok Türk evi bulunmaktadır
Namezgah Çeşmesi
Taşkale mahallesi Havza caddesi üzerinde bulunmaktadır Namazgah caminin bitişiğindedir Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı bilinmektedir Halen kullanılır durumdadır
Kurşunlu - Taceddin Paşa Çeşmesi
Çanaklı mahallesi Taceddin sokağında bulunmaktadır Kurşunlu caminin avlusundadır Geç Osmanlı döneminde yapıldığı bilinmektedir
Taceddin Paşa Hamamı
1491-1495 de Taceddin Paşa tarafından yaptırılmıştır
Şifa Hamamı
Mehmet Paşa Mahallesindedir Mehmet Paşa tarafından ailesi için özel olarak yaptırıldığı söylenmektedir Ahşap dikdörtgen soyunmalık sonradan eklenmiştir Şadırvanlı kubbeli soğukluğun kuzeyinde tuvalet ve usturalık yan yanadır İl halvet kare planlı sıcaklığın duvarlığı dikdörtgen nişlidir Sıcaklığın doğusunda beşik tonozlu küçük bir mekan batısında başka bir halvet odacığı vardır Halen çalışır durumdadır
Ganioğlu Çeşmesi
Mehmet Paşa mahallesi Hacıköy caddesi üzerindedir Geç Osmanlı döneminde yapıldığı bilinmektedir Şu anda kullanılmamaktadır
Kale Hamamı
Mehmet Paşa mahallesindedir Kale Camine bitişiktir Ayşe Hanım yaptırmıştır Moloz taş malzeme ile yapılmıştır Soyunmalık bölümündeki kubbesi dikkat çekicidir Kesme taş ve tuğladan yapılmış kasnağın üstündeki kubbe ters dizilmiş kiremitlerle örtülüdür Sivri kemerli kapıdan ortasında sekizgen şadırvanı olan soyunmalığa girilir Soyunmalığı çeviren setlerin önünde ayakkabıların konulduğu nişler vardır Soyunmalığın girişi beşik tonozlu diğer bölüm kubbe ile örtülüdür Sıcaklık ortada kubbeli kare mekanı ile hac planlı eyvanlardan oluşur Eyvanlar arasındaki halvet odacıkları kubbelidir Halen kullanılmaktadır
EsenKöy Kaya Mezerı
İlçeye 12 km uzaklıktaki Esenköy Zindankaya arkeolojik alanındadır Yapı tekniği açısından Paflagon tipi mezardır Üç sütun ve iki odadan oluşmaktadır Demir Çağı eseridir İlçenin en dikkate değer eserlerindendir
Ayrıca Vezirköprü Kentsel Sit Alanı içerisinde sivil mimarlığa örnek teşkil edecek bir çok Türk evi bulunmaktadır

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 


Powered By vBulletin® Copyright ©2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose