PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Edebiyat


Sayfa : [1] 2

 1. Romantizm Akımının Öncüsü Kimdir? Romantizm Ne Zaman Başladı?
 2. Süleyman Çelebi - Mevlid
 3. Günlük Nedir
 4. Tanzimat Döneminde Şiir
 5. Ağıtlar ve Tarihi Olaylar
 6. Ağıt Nedir - Ağıt Örnekleri
 7. Öznel Nesnel Yargı ve Örnekleri
 8. Sanat Tarihinde Kuramsal Yaklaşımlar
 9. Mektup Türünde Yazılmış Eserler ve Yazarları
 10. Azerbaycan Türkleri’nin Edebiyatı
 11. 125 Tane Edebiyat Bilgisi
 12. Psikanaliz ve Edebiyat
 13. Servetifünun Dönemi Türk edebiyatı
 14. Türk ve Batı Edebiyatıyla İlgili Küçük Notlar
 15. Günlük Örnegi
 16. Günlük Yazıları Örnekleri
 17. Mizah Nedir - Mizah Sanatı
 18. Edebiyat ve Gerçeklik
 19. Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri
 20. Ezop tan Kısa Fabl Örneği
 21. Fabl Nedir
 22. Deneme Türünün Tarihi Gelişimi
 23. Deneme Türü
 24. Biyografi - Yaşam Öyküsü
 25. Biyografi Türünün Tarihsel Gelişimi
 26. Anı Türünün Tarihsel Gelişimi
 27. İnceleme Nedir - İnceleme Nasıl Yapılır
 28. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 29. Betimleyici Metinler
 30. Olay Nedir
 31. Türkçülük Akmı ve Güzel Sanatlar
 32. Türk Güzel Sanatları
 33. Sanatçının Amacı
 34. Sanatçının Sorumluluğu
 35. Sanat ve Doğa
 36. Sanat ve Mutluluk
 37. Sanat Bir Sentezdir
 38. Niçin Sanat
 39. Modern Sanata Geçiş
 40. Modern Sanat Düşüncesi
 41. Edebiyat Sanatı
 42. Ulama Nedir
 43. Halk Hikayesi Nedir
 44. Makale Nedir
 45. Haber Yazısı Türünün Özellikleri Nelerdir
 46. Kamu Bimar Ne Demek - Gazel İncelemesi
 47. Tanzimat Edebiyatı Sınav Soruları
 48. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
 49. Milli Edebiyat
 50. Türk ve Dünya Edebiyatında Gazetenin Tarihsel Gelişimi
 51. Türkçe Bilginizi Sınayın
 52. Dilin Temel İşlevleri
 53. Deyimlerin Öyküleri
 54. Kısa Makale Örnekleri
 55. Yazım ve Noktalama
 56. Uyak Türleri
 57. Türk Düzyazısının Türleri
 58. Doğru Anlatımın Önemi
 59. Halk Edebiyatı Kavramı
 60. Halk Edebiyatının Özellikleri
 61. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Söylev
 62. Düzyazı - Nesir
 63. Özne Yüklem İlişkisi
 64. Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Testi
 65. Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Konu Testi
 66. Edebiyat Tarama Testi 4
 67. Edebiyat Tarama Testi 3
 68. Edebiyat Tarama Testi 2
 69. Edebiyat Tarama Testi 1
 70. Rubai Nedir
 71. Fabl Türü ve Özellikleri
 72. Atasözlerinin Özellikleri
 73. Mektup Nedir - Mektubun Özellikleri
 74. Elif Şafak - Siyah Süt Kitap Özeti
 75. Elif Şafak - Aşk Kitap Özeti
 76. Elif Şafak - Pinhan Kitap Özeti
 77. Elif Şafak - Baba ve Piç Kitap Özeti
 78. Sanat Eserlerinde Olması Gereken Şartlar
 79. Panel Nedir
 80. Tartışmanın Özellikleri
 81. Soru Cevap Metodu
 82. Tartışma Medonunun Faydaları
 83. Tartışma Metodu - Discussion
 84. Edebiyat Tarihinin Uygarlık Tarihi Açısından Önemi
 85. Konularına Göre Nazım Ve Nesir Biçimleri
 86. Edebiyat Yazısının Eser Olarak Kabul Edilmesinin Aşamaları
 87. Öğretici Metinler
 88. Kaside
 89. Gazel
 90. Divan Edebiyatının Genel Özellikleri
 91. Dörtlüklerle Kurulan Nazım Biçimleri
 92. Divan Edebiyatında Geçen Bazı Terimler
 93. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
 94. Türk Edabıyatında Destanlar
 95. Dünya Edabıyatında Destanlar
 96. Destan Nedir
 97. Modern ve Postmodern Eserler
 98. Toplumcu ve Gerçekçi Anlayışla Yazılan Öykü ve Romanlar
 99. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 100. Amerikan Edebiyatı
 101. Fransız Edebiyatı
 102. Öyküleyici Anlatım Biçimi
 103. Betimleyici Anlatım Biçimi
 104. İtalyan Edebiyatı
 105. Yunan Edebiyatı
 106. Latin Edebiyatı
 107. Mizah Ve Kültür
 108. Anı Nedir
 109. Tasvir Örnekleri - Doğa Tasviri
 110. Edebiyat Tarihi ve Genel Tarih İlişkisi
 111. Mİzah Ve Kültür
 112. Şiir ve Zihniyet
 113. Şiirde Tema
 114. Şiirde Gerçeklik ve Anlam
 115. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri
 116. Görsel Sanatın Dalları Nelerdir - Güzel Sanatlar
 117. Benzetme - Teşbih
 118. İstiare - Eğretileme
 119. Mecaz-ı Mürsel
 120. Hüsn-i Talil Nedir
 121. Mübalağa - Abartma
 122. Tezat - Zıtlık
 123. Kinaye Nedir
 124. Cinas Nedir
 125. Tariz Nedir
 126. Telmih Nedir
 127. Tekrir Nedir
 128. Seci Nedir
 129. Ailterasyon
 130. Sevgi Temalı Şiirler Hakkında - Sevgi Temalı Şiir Örnekleri
 131. Milletlerin Tanınmasında Sanatın Rolü Nedir
 132. Türk Dili Hakkında
 133. Güzel Sanat Dallarının Özellikleri
 134. Türkçe Sözcüklerin Özellikleri
 135. Sözlü Edebiyat Dönemi
 136. Servet-i Fünun Döneminde Şiir
 137. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Gezi Türü
 138. Varsağı Nedir
 139. Koşma Nedir
 140. Tiyatro Metinleri
 141. Roman
 142. Gezi Yazısı
 143. Öykü
 144. Fıkra Nedir
 145. Biyografi Nedir
 146. Nutuk Nedir
 147. Yapı Bakımından Diller
 148. İletişim Kavramı
 149. Betimleme
 150. Betimleme Nedir?
 151. Dünyanın En Çok Kazanan Yazarları 2010
 152. Fuzûlî ve Eserleri
 153. Türkçe de Rekorlar
 154. Alfabe Cümleleri
 155. Çelişken Kelimeler
 156. Sandviç Kelimeler
 157. Çok Okunuşlu Cümleler
 158. Eski Türkçe Kelimeler
 159. Betimleme Biçimi Nedir - Betimleme Anlatım Nitelikleri
 160. Hanefi Avcı - Haliç’te yaşayan Simonlar
 161. Elif Şafak tan Aşk ın 40 Kuralı Kitap Özeti
 162. Hiyeroglif Yazısı
 163. Edebiyat Terimleri
 164. Anlatım Bozuklukları
 165. Alfabe Değişikliği
 166. Metin Özetleme
 167. İyi Bir Okuyucu ve Yazıcı Olmak
 168. Sözlü ve Yazılı Metinler
 169. Edebiyat Karma Test 5
 170. Edebiyat Karma Test 4
 171. Edebiyat Karma Test 3
 172. Edebiyat Karma Test 2
 173. Edebiyat Karma Test
 174. Zeynonun Oğlu - Halide Edip Adıvar
 175. Tezkire Nedir
 176. GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR
 177. Türk Romanında Gerçekçilik
 178. Oğuz Atay Tutunamayanlar Kitabının Özeti
 179. Yazılı Anlatım Türleri - Makale
 180. Mecaz Ve Sanat
 181. Koşamlarla Sağlanan Anlatışlar
 182. Uygurca da İkileme
 183. Yapı ve Kuruluş Bakımından İkilemeler
 184. İkilemelerin Genel Özellikleri
 185. Paragraf
 186. Anlatım İle İlgili Terimler
 187. Çağatay Türkçesi Edebiyatı
 188. Dilde Birlik
 189. Şiirde Ahenk Öğeleri
 190. Anlamına Göre Cümle Türleri
 191. Küçük İskender Yazıları
 192. 2010 YGS Türkçe Soruları ve Cevapları
 193. 2010 LYS Türk Dili ve Edebiyatı Soruları ve Cevapları
 194. Cümle Bilgisi - Cümle Yorumu
 195. Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı
 196. Milli Edebiyat Dönemi Hikaye ve Roman
 197. Milli Edebiyat Dönemi Dil ve Üslup
 198. Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri
 199. Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiiri
 200. Mona Roza Şiiri ve Hikayesi
 201. Edebiyat ve Ötesi
 202. Dil Anlatım 10. Sınıf Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları
 203. Edebiyat 10. Sınıf Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları
 204. En temelinden Edebiyat..
 205. Gılgameş
 206. Meleksin Sen
 207. Vatikan Arşivinde Osmanlı İzleri
 208. Sözlük Nedir
 209. Bağlaç
 210. Sesli - Ünlü Harfler
 211. Yazılı Anlatım ile Sözlü Anlatım Arasındaki Farklar
 212. İç Monolog
 213. Açık Metin
 214. Aliterasyon Sanatı
 215. Türkçenin Genel Özellikleri
 216. Victor Hugo Sefiller Kitabının Özeti - Sefiller Kitabinin Tahlili
 217. Sefiller Kitabının Özeti - Victor Hugo
 218. Dilin Yeri Ve Önemi
 219. Türkçe Nedir -Diger Dillerle Benzerlikleri Hakkinda
 220. Eş Anlamlı Kelimeler - Anlamdaş Kelimeler
 221. Otobiyografi Nasil Yazilir
 222. Yabancı Sözcüklerin Yazımı
 223. Atasözleri
 224. Mecaz Anlam
 225. Anlam
 226. Hal Ekleri - Durum Ekleri
 227. Kitap Okumayı Nasıl Sevebilirim
 228. Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
 229. Aşık Tarzı Halk Şiiri
 230. Dil ve Anlatım Test Sınav Soruları ve Cevapları
 231. Eleştirel komposizyon nedir
 232. Karacaoglan Hakkinda Bilgi - Karacaoglan Kosmalari
 233. Baş Harflerinden İsim Oluşan Şiirler
 234. Makale Örnekleri
 235. Türk Dili ve Edebiyatı-Göstermeye BağLı Edebi MetinLer ve Tarihi GeLlişimLleri
 236. Kitap Tanıtımı
 237. Düzyazı ve Şiir Arasındaki Fark Nedir
 238. Söylev Nedir
 239. Nouvelle Nedir
 240. Eylemler - Fiiller
 241. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasindaki Yeri
 242. Dil Bilimi
 243. Sakla Samanı Gelir Zamanı Atasözünün Hikayesi
 244. Damlaya Damlaya Göl Olur hikayesi
 245. Fiil Hakkinda Bilgi
 246. Deneme Örnekleri
 247. Muhammesin Özellikleri - Muhammeslerde Kafiye Örgüleri
 248. Kısa Anı Örnekleri
 249. Kısa Deneme Örnekleri
 250. Vatan Sevgisi ile ilgili kompozisyon