PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Fizik


Sayfa : [1] 2

 1. Birim çevirme hesaplamaları (Hacim, uzunluk, Alan v.s.)
 2. Güneş Enerjili Soğutma Sistemi - Absorpsiyonlu Solar Chiller
 3. Atom Araştırmaları Yapan Bilim Adamları
 4. Rezonans Nedir
 5. Işık Hızını Kimler Ölçtü
 6. Elektriksel Kuvvet Coulomb Kuvvet Elektrik Alan Siddeti (Video Konu Anlatımı)
 7. Radyasyon Nedir
 8. Aydınlatma ve Teknolojilerinin Yaşamımıza Etkisi
 9. Alternatif Akım ve Gerilim
 10. Kütle Nedir
 11. Kuantum Bilgisayar Nedir - Kuantum Bilgisayarları
 12. İnce Kenarli Merceklerde Odak Noktasinin Bulunmasi Deneyİ
 13. İyonik Bağ-Fizik
 14. Aerodinamik Kuvvetler
 15. Sıvıların Kaldırma Kuvveti ve Kullanıldıgı Yerler
 16. Kuşları Neden Elektrik Çarpmaz
 17. Dünya dan Ay a Uzanabilen Işık Mucizesi: Lazer
 18. Canlılardaki kusursuz simetri
 19. YERYÜZÜNDE HAREKETLER [ Atış Hareketleri ]
 20. Alternatif Yakıt - Hidrojen
 21. Isı Pompası Nedir - Nasıl Çalışır
 22. Spectrum Nedir - Spectral Analiz Nedir
 23. Bakışım
 24. Hızlandırıcı
 25. Paralel Evrenler
 26. Yüklü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi
 27. Yüklü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi Hızı,İvmesi ve Yörüngeleri
 28. Alüminyum Ve Alaşımlarunın Kaynaği
 29. Potansiyel
 30. Kutle ve agirlik arasindaki fark
 31. Sabit Hız
 32. Newton’un Hareket Kanunlari
 33. Elektrik Enerjisinin Özellikleri, Üretilmesi, Taşinmasi Ve Dağitimi
 34. Bilimlerin Tarihi Gelişimi - Fizik tarihi
 35. Dalga hareketi - Dalgalar
 36. Işığın Tanecik Modeli
 37. Atom Teorileri
 38. e/m Nin Ölçülmesi
 39. Ossiloskop
 40. Kütlenin Hıza Göre Değişimi
 41. Albert Einstein ın Özel İzafiyet Teorisi
 42. Yülşü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi
 43. Paralel Evrenler.
 44. AlÜmİnyum Ve AlaŞimlarinin KaynaĞi
 45. Elektroliz Nedir ?
 46. Potansİyel
 47. Kutle ve agirlik arasindaki fark! {fizik!}
 48. SABİT HIZ
 49. Beşinci Kuvvet
 50. Kelebek Etkisi
 51. Isi Ve Sicaklik
 52. Cift yarık deneyi
 53. Isınan Maddelerde Genleşme
 54. Alternatif Akım Devreleri
 55. Newton’un Hareket Kanunlari (Fizik)
 56. Elektrİk Enerjİsİnİn Özellİklerİ, Üretİlmesİ, TaŞinmasi Ve DaĞitimi
 57. iş ve enerji
 58. Bilimlerin Tarihi Gelişimi..(Fizik tarihi.. )
 59. Kondansatörler
 60. Merak edilen Konulardan Nano Teknoloji
 61. Ohm Kanunu
 62. Elektrostatik hakkında ansiklopedik bilgi
 63. Dalga hareketi [Dalgalar]
 64. IŞIĞIN TANECİK MODELİ
 65. ATOM TEORİLERİ
 66. e/m NİN ÖLÇÜLMESİ
 67. OSSİLOSKOP
 68. KÜTLENİN HIZA GÖRE DEĞİŞİMİ
 69. ALBERT EİNSTEİN İN ÖZEL İZAFİYET TEORİSİ
 70. YÜKLÜ PARÇACIKLARIN ELEKTRİK ALANDA HAREKETİ
 71. YÜKLÜ PARÇACIKLARIN ELEKTRİK ALANDA HIZI VE İVMESİ VE YÖRÜNGELERİ
 72. YÜKLÜ PARÇACIKLARA ETKİ EDEN KUVVET
 73. ELEKTRON VE PROTON
 74. GÜNEŞ ENERJİSİNİN KAYNAĞI
 75. GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ
 76. GÜNEŞ PİLLER
 77. Güneş Enerjisi
 78. Lazer
 79. Kütleçekim Dalgasının Peşinde
 80. Atom Numarası
 81. Elektrik Neden Çarpar
 82. Beygirgücü Nedir
 83. Maksimum Soğukluk
 84. Isı
 85. Zayıf Nükleer Kuvvet
 86. Pauli Dışlama Prensibi
 87. Kütlesiz Parçacıklarda Enerji
 88. X-Işınları ve Bragg Kırınımı
 89. İvme
 90. Elektromanyetik Kuvvet
 91. Elektromanyetizm
 92. Mıknatıs
 93. Millikan ın Yağ Damlası Deneyi
 94. Elektriklenme
 95. Kuarklar
 96. Elektron Mikroskopları
 97. Elektrik Enerjisi
 98. Atom
 99. Atomun Metafizik Dünyası
 100. Ortalama Hız Ve Sabit Hızlı Hareket
 101. Doğrusal ve Bağıl Hareket Ders Notu
 102. Basit Makineler
 103. Genleşme Ders Notu
 104. Vektörler Ve Kuvvetler Ders Notu
 105. Paralel Kuvvetler
 106. Moment - Denge
 107. Yoğunluk
 108. Öz Kütle
 109. Plazma Fiziği
 110. Esneklik
 111. Kütle Ve Ağırlık
 112. Nem - Rutubet Nedir
 113. Güneş Havuzları ve Enerji
 114. Bilkent in Işık Teknolojisi
 115. Tanecik Çarpışması
 116. Buharlaşma Isısı
 117. Buhar Sıkıştırmalı Isı Pompası Çevrimi
 118. Brown Motoru
 119. Boltzmann Sabiti
 120. Akışkan
 121. Adyabatik
 122. Absorpsiyonlu Isı Pompası
 123. Faraday Kafesi
 124. Geometrisi Düzgün Olmayan Dönen Kütlelerin Eylemsizliği
 125. Isı Kapasitesi
 126. Elektromanyetik Tayf
 127. Işık Verimi
 128. Genleşme Katsayısı
 129. Elastisite Modülü
 130. Açısal İvme
 131. Açısal Dakika
 132. Akmazlık
 133. Maxwell in Cini
 134. Düşünce Deneyi
 135. Zeeman Efekti
 136. Parazit Sürükleme
 137. Enerjinin Korunumu Yasası
 138. Foton
 139. Mekansızlık Prensibi
 140. Drude İletkenlik Modeli
 141. Düğüm Teorisi
 142. Basınçla Ilgili Test Soruları
 143. Fisyon
 144. Üreteç
 145. Durgun Elektrik
 146. Kuantum
 147. Fotoelektrik Olay
 148. Akümülatörler
 149. Hidroelektrik Enerji
 150. Kuvvetle Basınç Arasındaki Farklar Nelerdir
 151. Avrupa Parçacik Fizigi Arastirma Merkezi
 152. Dalgalar Fiziği
 153. Mukavemet
 154. Çekme Gerilmesi
 155. Çeyrek Kuvvet Kuramı
 156. Şişirme Kuramı
 157. Birleşik Alan Kuramı Teorisi
 158. Belirme
 159. Aerodinamik
 160. Fren
 161. Fizik
 162. Soygazlar ve Özellikleri
 163. Eşit Kollu Terazi
 164. Küresel Yüzeylerde Kırılma
 165. Füzyon
 166. Yıldızların Spektrumu
 167. İş Nedir
 168. Gezegenlere Göre Cisimlerin Kütlesi
 169. Güçlü Nükleer Kuvvet
 170. Foton Nedir Tarihçesi
 171. Kuarkların Dünyası
 172. Gıda Işınlama Teknolojisi Nedir
 173. Nükleer Enerjinin Dünya daki Durumu Nedir
 174. Nükleer Güç Santralı / Reaktörü Nedir?
 175. Nükleer Enerji ve Reaktörler Basınçlı Su Reaktörü Tipi (PWR: Pressurized Water Reactor)
 176. Kaynar Sulu Reaktör Tipi (BWR: Boiling Water Reactor)
 177. Basınçlı Ağır Su Reaktörü (Pressurized Heavy Water Reactor)
 178. Nükleer Enerji ve Gelişmiş Reaktörler Sistemleri
 179. Nükleer Enerji ve Gaz Soğutmalı Reaktörler
 180. Nükleer Enerji ve İleri Reaktörler
 181. Kişisel olarak Radyasyondan korunmak için bilinmesi ve uygulanması gereken yöntemler
 182. Radyoaktivitenin İnsana Ulaşma Yolları
 183. Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA)
 184. Tokamak Nedir
 185. Yüksek Radyoaktivite içeren ve Uzun Yarı Ömürlü Kullanılmış Nükleer Yakıtların Depolanması Nasıl Yap
 186. Nükleer Santrallerde Ne Gibi Güvenlik Tedbirleri Alınmıştır
 187. Suyun Yüzey Gerilimi
 188. Dünya Nükleer Enerjiden Vazgeçiyor mu?
 189. Taramalı Elektron mikroskobu (SEM) Nasıl Çalışır
 190. Bazı Numunelerin “Yaş Tayininde” Hangi ESR Metodu Kullanılır
 191. Işınlama Teknolojisinde Kullanılan Reprokon Nedir
 192. Spektrofotometre Nedir
 193. Nükleer Fizikte Plazma Odak Makinesi hakkında
 194. Nükleer Reaktörlerde Ne Çeşit Yakıt Kullanılır
 195. Fisyon Nedir, Fisyondan Elektrik Enerjisi Nasıl Elde Edilir?
 196. Vakum Nedir? Basınç Aralıkları Nelerdir?
 197. Yapay Radyasyon Kaynakları Nelerdir
 198. Radyasyon ve Yaşam Hakkında
 199. Radyasyon Birimleri Nelerdir
 200. Güvenlik Amacı ile Kullanılan Paket Kontrol X-ışını Cihazlarının Özellikleri Nelerdir
 201. GSM Baz İstasyonları, Radyo ve TV Vericileri Ne Tür Radyasyon Yayar?
 202. Paratoner, Radyoaktif Paratoner Nedir - Hangi Radyoaktif Elementleri Kapsar
 203. Radyasyonla Sterilizasyonun Diğer Metotlarla Karşılaştırıldığında Avantajları Nelerdir?
 204. Radyasyon Vücutta Birikir mi
 205. Atom da Kullanılan Hızlandırıcı Metotlar
 206. Jiroskop Nedir - Hakkında Ne biliyoruz - Çeşitleri
 207. Fizik Terimleri Sözlüğü
 208. Hubble Uzay Teleskobu HUT
 209. X Işını nedir - X Işını hakkında
 210. UVB Işını ve Güneş Işığı Hakkında Bilğiler
 211. Güneş ışığındaki ( UV ) Işınları hakkında
 212. Gama Işın Patlamalar hakkında bilğiler
 213. Yakıt Hücresi
 214. Hipergolik Yakıt
 215. Fotosentetik Güneş Pilleri
 216. Mikro Elektro Mekanik Sistemler
 217. Vagon ne demektir - Ne işe Yarar
 218. Helikopterler hakkında ne biliyoruz
 219. Uçaklarda kanat Nedir - görevi nasıldır
 220. Sivil Nakliye Uçağı Kanatları Hakkında
 221. Uçak Nedir
 222. İçten yanmalı motorların parçaları nelerdir
 223. Motorların Sınıflandırılması Hakkında
 224. Radyoaktivitenin İcadı
 225. Silindir Nedir
 226. Soğuk pres - Hidrolik Pres nedir - Nerelerde kullanılır
 227. Fitings Malzemeleri ve Borular Hakkında
 228. Kompansatör nedir - nerede kullanılır
 229. Dalgıç Pompa Nedir - Kullanım Alanı Hakkında
 230. Dozaj Pompalarının Kullanım Alanları Nelerdir
 231. Kondenstop nedir - nerede kullanılır
 232. Emniyet Ventili Nedir
 233. Vana Nedir - Kaç çeşit Vana Vardır
 234. Supap (Sübap) Nedir
 235. Solenoid valf / vana seçiminde dikkat edilecek
 236. BAS (Brake Assist System, Fren yardım sistemi), Nedir
 237. Debimetre Nedir - Elektrik Sigortası Hakkında
 238. Dinamometre nedir
 239. Meteoroloji - Sıcaklık ve Nem Algılayıcısı nedir
 240. Rüzgar Hız ve Yön Algılayıcıları nelerdir
 241. Rüzgâr türbini nedir - Kaç sınıfa ayrılır
 242. Rüzgar Ölçen Aletler Nelerdir
 243. Altimetre nedir
 244. Ayna Nedir - çeşitleri Nelerdir
 245. Diyapozon Nedir
 246. Aktarıcı (Transposer) hakkında
 247. Esrarlı ( Pi ) Sayısı Hakkında
 248. Elektromanyetizma Nedir ?
 249. Açık Hava Basıncı Nasıl Ölçülür
 250. Elektrik Yük