AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > AnadoluTayfa Cafe > Serbest Kürsü

Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar

Serbest Kürsü
Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar, ve Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar apartman kat malikleri kanunu, apartman kuralları, apartman kuralları maddeleri, apartman uyulması gereken kurallar, apartmanda uyulması gereken kurallar kuralları, apartmanda uyulması gereken kurallar, apartmanda uyulması gereken kurallar madde halinde, apartmanlarda uyulması gereken kurallar, ev apartman kuralları, evde hangi güvenlik kurallarına uyulmalıdır maddeler halinde, evde uyulması gereken güvenlik kuralları, evde uyulması gereken kurallar maddeler halinde, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
06-25-2010 16:34 Yazan: shekerkisS
Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar

Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar

Sponsorlu Bağlantılar

Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar
APARTMAN KURALLARI - APARTMAN YAŞAMI - KOMŞULUK HUKUKU
APARTMAN HAYATINDA KİRACI VEYA KAT MALİKİ DİĞER SAKİNLERİ RAHATSIZ EDERSE NE YAPILABİLİR?


Öncelikle rahatsızlık veren kişi veya kişilerin uyarılması gerekir.

Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise ev sahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi gerekir. Uyarılar sonuç vermediği takdirde kişi veya kişilerin yaptıkları her taşkınlık bir suç teşkil etmektedir. Bu durumda alınabilecek en etkil önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikayetçi olmalarıdır. Konu ile ilgili şikayet Sulh Ceza mahkemelerine yapılır. Kat mülkiyeti kanuna göre bu çekilmezlik hali süreklilik kazanırsa, diğer daireler tarafından birleşilerek satın alınması da mümkündür. Bu yolla rahatsızlık veren daire sahibi apartmandan uzaklaştırılmış olur.


EVDE EVCİL HAYVAN BESLENEBİLİR Mİ?


Yönetim planında aksi belirtilmediği taktirde evcil hayvan beslenemez. Yönetim planında ne tür evcil hayvanların beslenebileceği özel bir madde ile belirtilebilir. Evcil olmayan hayvanlar (yılan vb.) hiçbir şartla beslenemez.

DİĞER KAT MALİKLERİNİN HAKLARINI İHLAL EDEN KAT MALİKİ, HANGİ ŞARTLARDA DAVA EDİLEBİLİR?


Ortak giderlerden ve avanstan kendi payına düşen borçları ödemediği için, hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra takibi yapılmasına sebep olan; başvuru üzerine anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından verilen emre rağmen, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yazılı borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar eden; kendi bağımsız bölümünü, kumarhane, randevuevi vb. yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı hareket eden kat maliki aleyhine, yukarıdaki sebeplerden birinin öğrenilmesi tarihinden itibaren altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde dava açılmalıdır. Hakları ihlal edilen kat malikleri, açtıkları bu davayla, ihlalci kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini talep ederler. Davanın kazanılması halinde, davalı kat malikine, bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri ödenerek, davalının mülkiyet hakkı, diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilir


BİNANIN EN SON KATINDA OTURUYORUM KİRACIYIM ALTIMDA VE ONUN ALTIN DA OTURANLAR KAPILARI ÇOK HIZLI KAPATIYOR, MÜZİĞİ GÜRÜLTÜLÜ DİNLİYOR VE KAPILARININ ÖNÜNDEN AYAKKABILARI İÇERİ ALMIYORLAR NELER YAPABİLİRİM.


Bu konuda öncelikle apartman yönetim planınızı incelemenizde fayda bulunmaktadır. Ancak, böyle bir yazının apartman girişine asılması yerine, gerekli hassasiyetin gösterilmesi için yöneticiye ve kat maliklerine gönderilmesi bize göre daha uygun olacaktır.


APARTMANDA KAT MALİKİ DİĞER DAİRELERİ RAHATSIZ EDİYORSA NE YAPILABİLİR?


Öncelikle bu kişi veya kişilerin uyarılması gerekir. Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise evsahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi ve uyarılması gerekmektedir. Uyarılar sonuç vermediği taktirde kişi veya kişilerin yaptıkları ver taşkınlık bir suç teşkil etmektedir. Bu durumda alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikayetçi olmalarıdır. Bu şekilde sulh ceza mahkemelerine başvurabilirsiniz.

Böylesi bir durumun aynı zamanda bir çekilmezlik hali oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. Maddesi uyarınca rahatsızlık veren dairenin diğer daireler tarafından birleşilerek rayiç bedel üzerinden satın alınması da mümkündür.


APARTMAN BALKONUNA HALI SERİLEBİLİR Mİ? APARTMANLARIN ORTAK TEMİZLİK GÜNLERİ VAR MI? KANUN MADDE AÇIK OLARAK YAZILSIN LÜTFEN.


Bu konuda apartman yönetim planınızı incelemenizde fayda vardır. Yönetim planınızı yöneticinizden veya tapu sicil memurluğundan temin edebilirsiniz. Zira, bu konuda açık yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

APARTMANLARDA HALI SİLKELEMEK SERBESTMİ

Öncelikle bu konuda apartman yönetim planınızda bir hüküm olup olmadığnı incelemenizde fayda vardır. Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesinde, kat maliklerinin doğruluk kurallarına uymaları ve birbirlerini rahatsız etmemeleri hususu düzenlenmiştir. Bu nedenle, yönetim planınızda konu ile ilgili özel bir düzenleme yok ise, KMK 18. maddesi doğrultusunda halı silkelenmesi uygun olmayacaktır.


APARTMANDA HERKES KOMBİ YAKMAKTA BİR KİŞİ SOBA YAKMAKTADIR. KANUNEN SOBA YAKMASI UYGUNMU? SOBA YAKTIĞI ZAMAN ÜST DAİRELERDE DUMAN İS ÇIKMAKTA VE HERKES BU DURUMDA ŞİKAYETÇİ. NE YAPMAMIZ LAZIM .


Öncelikle, apartmanınızın yönetim planını inceleyerek bu konuda bir düzenleme bulunup bulunmadığını tespit etmelisiniz. Ayrıca, bulunduğunuz yer Sulh Hukuk Mahkemesinde dava ikame edebilirsiniz.


EN ÜST KATTA, KATTA TEK BİR DAİREDE OTURMAKTAYIM. BALKONUMDA MANGAL YAKABİLİRMİYİM. BU KONUDA YASAL BİR YAPTIRIM VEYA BİR İÇTİHAT VARMIDIR.


Bu konuda öncelikle Apartmanınızın yönetim planının incelenmesinde fayda vardır. Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesinde, kat maliklerinin doğruluk kurallarına uymaları ve birbirlerini rahatsız etmemeleri hususu düzenlenmiştir.


APARTMANDA SAAT KAÇTAN SONRA İNSALAR RAHATSIZ EDİLEMEZ BU KONUDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM YÖNETMELİK NE DER TEŞEKKÜRLER


Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi hükmü "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler..." düzenlemesi yer almaktadır. Bu konuda apartmanınıza ait yönetim planını incelemenizde fayda vardır. Ancak, sorunuzda belirttiğiniz şekilde saat sınırlamasına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu Kurallarda Alman standartlarından Çeviridir

APARTMAN KURALLARI

Sayın Apartman Sakinleri,

Komsuluk çatısı altında bir arada yasamak, her daire sakini için önemli olan kuralların düzenlenmesiyle

saglanabilir. Ancak tüm sakinler aynısekilde iyi bir ortak yasam için çaba gösterdiklerinde apartman ve

dairenin gerçek bir yuva olabilecegi fikrimize katılıyorsunuzdur. Lütfen takiben sunulan maddeleri, sizin ve

komsularımızın davranıs biçimini belirleyen ve sınırlayan birer yöntem olarak kabul edin.

1. Rahatsızlık verebilecek gürültülere neden olmaktan kaçının. Özellikle de yasal olarak korunan

gece saatleri (22.00 – 06.00) ve dinlenme saatleri (is günleri 06.00 – 07.00 ve 20.00 – 22.00 ve genel

olarak Pazar günleri ve tatil günleri) esnasında. Öglen, dinlenme zamanı 13.00 – 15.00 saatleri arası

olarak belirlenmistir.

2. Dairelerde müzik çalma süresi günde en fazla bir saat olup 20.00 – 09.00 ve 13.00 – 15.00

arasında yapılmamalıdır. Bu kuralların dikkate alınması ve gerektiginde komsulardan izin istemenin

icap ettigi bilinmelidir. Davul, elektronik gitar ve gayda vb. yüksek sesli çalgılar, evde çalınabilecek

türde enstrümanlardan olmayıp diger apartman sakinlerinin haklarına riayet etmek adına apartman

dairelerinde çalınmalarına izin verilememektedir.

3. Ailenizle birlikte, apartmanı, tesisi ve diger donatımları itinalı kullanarak tüm yasam alanımızın her

daim bakımlı görünmesine katkıda bulunabilirsiniz.

4. Apartman temizligi için apartman sahibi genellikle bir temizlik sirketi görevlendirmektedir. Temizlik

üçüncü kisilere devredilmediyse veya baska sekilde çözülmediyse sırayla apartman sakinleri

tarafından yapılmalıdır. Bina girisleri, koridorlar, bodrum ve donatımlar düzenli olarak temizlenmelidir.

Lütfen her zaman uygun temizlik maddelerini kullanınız. Temizligin talimatlara uygun olarak

yapılmasıiçin belirtilen alanların düzenli olarak iyice havalandırılmasıgerekmektedir.

5. Size ayrılan tavan aralıgıveya bodrum çöplük olarak degil, depo olarak kullanılmalı ve yine düzenli

olarak temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. Bodrum bölgesinin “nemli bir ortam” oldugu ve sadece

kısıtlı süre stok tutmaya uygun oldugu açıkça belirtilmistir.

6. Her türlü çöp, (kül, süprüntü, sise, teneke kutu, mutfak çöpü vs.) sadece öngörülen çöp bidonlarına

dökülmelidir, tuvalet klozetine veya gidere bosaltılması kesinlikle yasaktır. Aynısekilde yemek artıkları

gibi maddeler. hayvan beslemek için camdan atılmamalıdır. Örnegin, güvercinlerin bir apartmanı

büyük ölçüde kirletebileceklerini ve yerde kalan yemek artıklarının sıçan ve diger hasaratları çektigini

lütfen unutmayınız. Hasarat gördügünüzde derhal apartman görevlisini bilgilendirmenizi rica ederiz.

7. Özel çöpleri (büyük çöpler) büyük çöp toplama günü gelene kadar kilerinizde veya bodrumunuzda

stoklamanız gerekmektedir. Ancak, yangına yol açabilecek veya kolay yancıesyaları depolamayın ve

her zaman, diger konularla iliskili olarak da yangın önleme talimatlarınıdikkate alın. Mobiletler de bu

kapsamdadır, unutmayınız.

8. Özellikle bisikletler, bebek arabaları veya oyuncaklar gibi büyük nesnelerin engel teskil edebilecek

sekilde bırakılmaması gerekmektedir. Bu gibi esyaları yürüyüs alanına, binanın merdivenlerine,

koridora veya kiler ile bodrum koridoruna bırakmayınız. Toplu alanlar buna müsait degilse, böyle

esyalarınızı size kiralanan alanlara (daire, kiler veya tavan aralıgı) bırakınız.

9. Lütfen, yabancıların binanıza girmelerine engel olunuz. Kiler, tavan aralıgı ve avlu kapıları her

zaman kapalı tutulmalıdır. Ayrıca merdiven dairesindeki, kilerdeki ve tavan aralıgındaki pencereler

geceleri, fırtınalı ve yagmurlu havalarda ve soguk mevsimlerde (donun hasara neden olmasını

önlemek için) kapalı tutulmalıdır.

10. Mevcut çamasır yıkama ve kurutma mekanları veya diger ortak alanlar tüm kiracılar tarafından aynı

zamanda kullanılamamaktadır. Bunun için bir kullanım düzenlemesine uyulmalıdır. Komsularınızın

kullanımına ve kendi kullanımınıza sürekli hazır olabilmeleri için tüm cihazları ve ekipmanları lütfen

özenle kullanınız. Lütfen çamasır kurutmak için geçerli olan kuralları da dikkate alınız. “Küçük

çamasırlarınızı” kurutmak için istisnai olarak ortak çamasır kurutma mekanını kullanmayarak bunları

balkonunuza asacak olursanız, çamasırları lütfen balkon korkulugunu asmayacak sekilde asınız.

11. Genel düzenlemeler ve güvenlik düzenlemeleri baglamında asagıdaki hususlara

uyulmasızorunludur: Tüm resmi talimatlar (özellikle de emniyet ve inzibat müdürlügü tarafından

belirlenenler) apartman düzenlemesinde yer almasa bile sakinler tarafından dikkate alınacaktır. Kilere,

tavan aralıgına ve benzeri mekanlara mum ile girilmemelidir. Yangınları önlemek amacıyla,

paketleme malzemeleri, kagıt ve gazete tomarları, yataklar, hasır çuvalları, büyük gıda stokları gibi

kolay alev alan nesneler kilere ve tavan aralarına koyulmamalıdır.

12. Daire sahibi yapısal degisiklik yapma isteginize açıktır ancak bu gibi degisiklikler daire sahibinin

onayını gerektirmektedir.

Daire sahibinden onay alındıgı durumlarda asagıdaki hususların dikkate alınması gerekir:

Nakliye ve hizmetlerden dogan masrafları kiracı karsılayacaktır. Alınan onaydan sonra yapılacak olan

çalısmalar, teknik kurallara uygun olarak bir uzman tarafından yapılacaktır. Çalısmalardan dogan

hasarlardan ve daha sonra bu çalısmaların etkisiyle meydana gelecek olan hasarlardan kiracı

sorumludur. Kiracı, onaydan sonra daire sahibinden masraf tazmini, deger iyilestirmesi veya kira

tenzilatı talep edemez. Daireyi bosaltırken – hangi nedenden ötürü olursa olsun – kiracı, masrafları

karsılamak suretiyle daireyi eski haline getirecektir. Sartlara uyulmaması, bina veya sakinlerin tehlike

altına girmesi, ev arkadaslarının veya komsuların rahatsız edilmesi ya da herhangi baska sekilde

anlasmasızlıkların dogmasıdurumunda onay iptal edilebilir.

13. Bu apartman kuralları sizinle imzalanan kira sözlesmesinin bir parçasıdır. Apartman görevlisinin

görevlerinden biri, tüm sakinlerin huzuru için bu kurallara uyulmasına saglamaktır. Lütfen

sözlesmenize uygun davranarak, çesitli sorumlulukları olan apartman görevlisine bu görevlerini

yerine getirirken yardımcı olunuz.

14. Apartman kurallarına uyulmaması veya bunların dikkate alınmaması sonucunda dogan tüm

hasarlardan ve ihbar zorunluluguna uyulmamasından dogan tüm zararlardan apartman sakini

sorumlu tutulacaktır.
Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Müzelerde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir? SeevalKT 5n1k 0 05-23-2013 19:05
Apartmanda Uyulması Gereken Yasal Kurallar nelerdir? SeevalKT 5n1k 0 05-13-2013 04:07
Toplu Halde Yürürken Uyulması Gereken Kurallar nelerdir? dBuse 5n1k 0 05-03-2013 19:05
apartmanda uyulması gereken kurallar listesi buqunasK 5n1k 0 05-02-2013 09:00
Camide Uyulması Gereken Kurallar SeevalKT İslami Sorular&Cevapları 0 04-23-2013 18:34Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose