AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Yaşama Dair > Tarih > Osmanlı Tarihi

Osmanlının Kuruluş Dönemi

Osmanlı Tarihi
Osmanlının Kuruluş Dönemi, Osmanlının Kuruluş Dönemi Osmanlı Devletinin Dönemleri Osmanlı İmparatorluğu Kuruluşu Kısa Bilgi Osmanlı Devleti Ne Zaman ve Nerede Kuruldı Osmanlı Devletini Kim Kurdu OSMANLI TARİHİNİN DÖNEMLERİ 1-Kuruluş Dönemi :1299-1453 İstanbul’un Fethi 2-Yükselme Dönemi :1453-1579 Sokullu’nun ölümü 3-Duraklama Dönemi:1579-1699 Karlofça Antlaşması 4-Gerileme Dönemi :1699-1792 Yaş Antlaşması 5-Dağılma ve ÇöküşD:1792-1922 Saltanatın kaldırılması *Osmanlı tarihinin bölümlere ayrılmasındaki amaç;incelenmesini kolaylaştırmaktır. OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU DÖNEMDE ANADOLU’NUN DURUMU Bu dönemde Anadolu’da;Anadolu Selçukluları,Bizans İmparatorluğu,Trabzon Rum İmparatorluğu,,Venedik ve Ceneviz kolonileri,Anadolu Türk beylikleri bulunmaktaydı. Anadolu’da ve Osmanlının Kuruluş Dönemi ankaranın alınması, kurulus yukselme donemı padısahı orhan bey, kurulus yukselme donemı padısahı orhan bey, kurulus yukselme donemı padısahı orhan bey, kuruluş dönemi savaşları, osman lının kuruluşu, osmanlı devletinin kuruluş dönemi kısaca, osmanlı devletinin kuruluşu, osmanlının kuruluş dönemi, osmanlının kuruluşu, osmanoğulları beyliğini kim kurdu, osmanoğullarını kim kurdu, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
03-24-2011 00:36 Yazan: buqunasK
Osmanlının Kuruluş Dönemi

Osmanlının Kuruluş Dönemi

Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı Devletinin Dönemleri

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluşu Kısa Bilgi

Osmanlı Devleti Ne Zaman ve Nerede Kuruldı

Osmanlı Devletini Kim Kurdu


OSMANLI TARİHİNİN DÖNEMLERİ


1-Kuruluş Dönemi :1299-1453 İstanbul’un Fethi


2-Yükselme Dönemi :1453-1579 Sokullu’nun ölümü


3-Duraklama Dönemi:1579-1699 Karlofça Antlaşması


4-Gerileme Dönemi :1699-1792 Yaş Antlaşması


5-Dağılma ve ÇöküşD:1792-1922 Saltanatın kaldırılması


*Osmanlı tarihinin bölümlere ayrılmasındaki amaç;incelenmesini kolaylaştırmaktır.

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU DÖNEMDE ANADOLU’NUN DURUMU


Bu dönemde Anadolu’da;Anadolu Selçukluları,Bizans İmparatorluğu,Trabzon Rum İmparatorluğu,,Venedik ve Ceneviz kolonileri,Anadolu Türk beylikleri bulunmaktaydı.


Anadolu’da siyasi birlik olmayıp,bu devletlerin hepsi de İran’da bulunan İlhanlı (Moğol) devletine vergi verir durumdaydı

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA BALKANLARIN DURUMU


Balkanlarda ise;Bizans İmparatorluğu,Sırp,Bulgar,Macar ve Arnavutluk krallıkları;Eflak,Boğdan,Bosna,Hersek beylikleri bulunmaktaydı.


Bu devletler arasında dini ve siyasi çatışmalar vardı.

OSMANLILARIN KÖKENİ


Osmanlılar oğuzların Kayı boyundandır.Kayılar Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelmişlerdir.1230 Yassıçemen Savaşı’ndan sonra,Alaattin Keykubat tarafından Ankara’nın Karacadağ bölgesine yerleştirildiler.


1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra ise Kayılar,Sakarya vadisini takip ederek Söğüt ve Domaniç bölgesine gelip,Anadolu’daki iç kavgalardan uzak gelişmeye uygun bir ortam bulmuşlardır.


OSMANLILARIN KISA SÜREDE GELİŞİP GÜÇLENMESİNİN NEDENLERİ


1-Coğrafi konum itibariyle karışıklık içinde bulunan Bizans’a komşu olması


2-Bizans’ın ve Balkanların karışıklık içinde bulunması


3-Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarda beylikler arasındaki mücadeleye katılmaması.


4-Fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi (Planlı iskan=Türkmen göçleri)


5-Merkeziyetçi bir politika izleyerek ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaşılması geleneğine son verilmesi.


6-Osmanlı padişahlarının başarılı olması (Yetenekli padişahların iş başına geçmesi).


7-Hoşgörü ve adalete dayalı bir yönetim anlayışını benimsemeleri


8-Ahi şeylerinden Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenen Osman Bey’in ahilerin desteğini alması

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU


Osmanlı Devleti’ni kuran kayılar diğer Türk boyları gibi Anadolu’ya 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra gelmişlerdir.1230 yılında yapılan Yassı Çemen Savaşında Harzemşahlara karşı Anadolu Selçuklu Devleti saflarında savaşarak savaşın kazanılmasına katkı sağlayan kayılara I.Aladdin Keykubat Ankara’nın batısında yer alan Karacadağ yöresini yurt olarak vermiştir.Kayılar bir süre sonra başlarında Ertuğrul Gazi olmak üzere Moğol baskısının daha az hissedildiği Bizans uç bölgesine doğru Sakarya Irmağı vadisince hareket ederek Söğüt ve Domaniç bölgesini Bizans’tan alarak o bölgeyi yurt edinmişlerdir.Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle başa geçen Osman Bey (1281) Karacahisar,Yarhisar,Yenişehir,İnegöl ve Bilecik’i Bizans’tan alarak sınırlarını genişletmiştir.Bu başarısından sonra Anadolu Selçuklu hükümdarı II.Mesut O’nu uç beyi olarak atamıştır(1299).Bu tarih Osmanlı Devleti’nin de kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir.


1302 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans arasında ilk büyük savaş yapılmış ve Osmanlı devleti bu savaşı kazanmıştır.Bursa kuşatıldıysa da alınamamıştır.

KURULUŞ DÖNEMİ PADİŞAHLARI


1-Osman Bey (1299-1324)


2-Orhan Bey (1324-1362)


3-I.Murat (Hüdavendigar) (1362-1389)


4-I.Bayezit (Yıldırım) (1389-1402)


*Fetret Dönemi (1402-1413)


5-I.Mehmet (Çelebi) (1413-1421)


6-II.Murat (1421-1451)


7-II.Mehmet (Fatih) (1451-1481)1-OSMAN BEY DÖNEMİ (1299-1324)


Babası Ertuğrul Gazi’nin ölümü üzerine Kayı boyunun yönetimine geçti (1281)


Bizans aleyhine hakimiyet alanını genişletmeye başladı.Karacahisar,Yarhisar,İnegöl ve Bilecik’i aldı.Bu başarıları sebebiyle Anadolu Selçuklu Sultan II.Mesut,Osman Bey’i uç beyi olarak atadı (1299).Bu tarih Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.


Beyliğin merkezi Söğüt’ten Bilecik’e taşındı.Osmanlı Beyliğinin giderek güçlenmesi üzerine,Bizans tekfurları (Valileri) birleşerek Osman Bey’e savaş açtılar.Yapılan Koyunhisar Savaşı’nı (1302) Osman Bey kazandı.Bursa kuşatıldıysa da alınamadı.


Koyunhisar Savaşı Osmanlı Devleti’nin Bizansla yaptığı ilk savaştır.


*Osman Bey zamanında ilk Osmanlı parası bakırdan (mangır) basılmıştır.


*Pazar vergisi toplanmaya başlamıştır.


*Osmanlı Beyliği Osman Bey döneminde devlet haline gelmiştir (1299).Bunun bir göstergesi olarak da ilk Osmanlı parası yine bu dönemde Osman Bey adına basılmıştır.

2-ORHAN BEY (1324-1362)


Mudanya ve Orhaneli alınmıştır.


Bursa fethedilerek (1326) başkent yapıldı.


Bursa’nın fethi ipek açısından büyük bir gelir kaynağı olmuştur.


Plekanon (Maltepe) Savaşı (1329)


Osmanlı Devleti’nin güçlenmesini engellemek isteyen Bizans İmparatoru Andronikos,bir orduyla Osmanlılar üzerine yürüdü.Ağır bir yenilgi alarak geri döndü.Bu savaştan sonra İznik,İzmit ve Kocaeli Yarımadası ele geçirildi.


Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Topraklarına Katılması (1345)


Balıkesir merkezli Karesioğulları’nda çıkan taht kavgalarından yararlanan Orhan Bey,bu beyliği topraklarına kattı.
Böylece Anadolu Türk birliğinin kurulması yönünde ilk adım atılmış oldu.


Karasioğulları donanması Osmanlılara geçti.Osmanlılar denizcilik faaliyetlerine başladı.


Rumeli’ye geçiş için zemin hazırlandı.


Karasi devlet adamları Osmanlı hizmetine girdi.


Rumeli’ye Geçiş (1353)


Osmanlı topraklarında Türkmen nüfusunun yığılması,Rumeli’ye geçişi zorunlu hale getirmiştir.Bizans’taki taht kavgalarına karışan Orhan Bey,Kantakuzen’e yardım ederek O’nun imparator olmasını sağladı.Yardım karşılığı verilen Gelibolu Yarımadası’ndaki Çimpe Kalesi,Rumeli’deki ilk Osmanlı toprağı oldu.Burayı üs olarak kullanan Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa ,Keşan,Lüleburgaz,Tekirdağ ve Çorlu bölgelerini ele geçirdi.


Ankara’nın Alınması (1354):Ahilerin elinde bulunan Ankara alındı.


Orhan Bey Dönemi’nde Kültür ve Uygarlık


1-Ülke Sancaklara ayrıldı.Şehzadelerin yetiştirilmesi için “Sancak Sistemi” kuruldu.Sancak sistemiyle yetişen ilk Osmanlı padişahı I.Murat;Son Osmanlı Padişahı III.Mehmet’tir.


2-İlk vezir ataması yapıldı.(İlk Osmanlı veziri Aladdin Paşa’dır).


3-İlk Divan örgütü kuruldu.


4-Yaya ve müsellem (atlı) adıyla ilk düzenli ordu kuruldu.


5-İznik (1331) ve Bursa’da ilk Osmanlı medreseleri açıldı.


6-Adli teşkilat kurularak sancaklara kadılar tayin edildi;Subaşılar atandı.


7-Gümüş para bastırıldı.


8-İlk vakıf teşkilatı kuruldu.


9-İlk imarethane (Aşevi) kuruldu.


10-İlk sultan unvanı kullanıldı

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Osmanlının Başkentleri buqunasK Osmanlı Tarihi 0 03-24-2011 00:33
Orhan Bey Dönemi - Orhan Bey Dönemi Gelişen Olaylar - Orhan Bey Dönemi Önemi Özellikleri giray41 Osmanlı Tarihi 0 06-12-2010 14:26
Osman Bey Dönemi - Osman Bey Dönemi Gelişen Olaylar - Osman Bey Dönemi Önemi Özellikleri ChAtlackGirlL Osmanlı Tarihi 0 06-12-2010 14:25
osmanlının hataları RittyBoy Tarih 0 01-05-2010 14:28
Osmanlının Adaleti kral-pers Tarih 0 01-05-2010 14:27Powered By vBulletin® Copyright ©2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose