AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Yaşama Dair > Dini Bölüm & İslam Dünyası > Kuran-ı Kerim

Kuran ı Kerimdeki Sayılar Veyselıc Sayılarla Düzeltilmelidir!

Kuran-ı Kerim
Kuran ı Kerimdeki Sayılar Veyselıc Sayılarla Düzeltilmelidir!, ve Kuran ı Kerimdeki Sayılar Veyselıc Sayılarla Düzeltilmelidir! arap sayilari soldan mi yaziliyor, arapça sayılar sembolleri, arapça sayıların sembolleri, dinimizde eş cinsiyetlilik hakkinda soru ve cevaplar, kuran da sayfa numaraları nasıl okunur, kuran sayfa numaraları arapça, kuran sayfalarındaki sayılar, kuran sayıları nasıl okunur, kuranda sayfa numaraları, kuranda sayfa sayılarıni nasil, kuranı numaraları arapca, kuranı kerim sağdan mı okunur soldan mı, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
02-12-2010 22:21 Yazan: RamizZz
Kuran'ı Kerimdeki Sayılar Veyselıc Sayılarla Düzeltilmelidir!

Kuran'ı Kerimdeki Sayılar Veyselıc Sayılarla Düzeltilmelidir!

Sponsorlu Bağlantılar

Kuran'ı Kerimdeki Sayılar Veyselıc Sayılarla Düzeltilmelidir! Yani ayet,sure ve sayfa sayılarındaki rakamlar sağdan sola doğru yazılmalıdır. Yani örneğin on sayısı .l olarak yazılmalıdır, yetmişbeşinci sayfa OV olarak yazılmalıdır.

1. Veyselic Sayılar nedir, kısa bir özet.

Kısaca özetlemek gerekirse:

VEYSELIC SAYILAR ARABIC SAYILARIN SAĞDAN SOLA YAZILMASIDIR.

EN DEĞERLİ SAYILAR SAĞDADIR.

MESELA ON SAYISI .I OLARAK YAZILIR.

DİYORUM Kİ, KURAN'I KERİMDEKİ SAYILAR VEYSELIC SAYILARLA DÜZELTİLMELİDİR.

NEDEN???

İŞTE KISA AÇIKLAMASI:

Allah El Vahid'dir, Ehad'dır. Bunun için 1 Allah'ı sembolize eder.

İki yön vardır: Sağ sola göre üstündür (Kuran'a göre).

İki sayı vardır; 1 ve 0, bunlardan biri (0) diğerine dayanır, ona bağlıdır. Sıfır hiçbirşeydir/yoktur 1 olmadan.

Yaratıklar Allah(Es Samed) olmadan hiçbirşeydirler, hepsi de isteyerek ya da istemeyerek ona secde ederler. Yaratıklar çift çift yaratılmışlardır. Yaratıklar vardırlar, fakat sadece Allah'a dayandıkları zaman. Bu sebeplerle, 0 yaratıkları sembolize eder. (Sıfırın çift sayı olduğuna dikkat edin).

Allah ve yaratıkları vardırlar, ve yaratıkların hepsi Allah'ın huzuruna geldiklerinde secde ederler. İşte bu nedenle, 1 ve 0 yanyana geldiğinde, sıfır Allah'ın büyüklüğünü kabul etmeli, onun emrine uymalı, ve sol tarafta yer almalıdır.

Hangi elle yaratıldığına göre bakıldığında:

Allah'ın sağ eli vardır.

Adem(as) iki elle yaratılmıştır. Buradan anlıyoruz ki Melekler ve İblis bir elle yaratılmıştır. Melekleri hangi el yaratmıştır ve İblisi hangi el yaratmıştır? Büyük ihtimalle, 0 numaralı el İblis'i yaratmıştır ve 1 numaralı el(sağ el) melekleri yaratmıştır. Melekler Adem'e secde etmekle emrolunmuşlardır. 1'ler 2'ye secde etmekle emrolunmuşlardır.(Sayılar yaratılan ellere göredir.) Yani 1'lerden 2'nin üstünlüğünü kabul etmeleri istenmiştir. ( 2 daha önce meleklerin 1 olduğunu ve İblis'in 0 olduğunu, ve 1'in sıfırdan büyük olduğunu bildirmiştir (İsimlerini bildirme hadisesinde.)) Bu nedenle 0'da 2'nin üstünlüğünü kabul etmek zorundadır. İşte bu, İblis'in bir cin olduğu halde, neden meleklere verilen bir emirden sorumlu tutulduğunu açıklamaktadır.

Adem iki elle yaratılmıştır, 0 numaralı el ve 1 numaralı el. Aynı zamanda iki eli vardır, 1 numaralı el(sağ el), ve 0 numaralı el(sol el).

Şimdi, eğer o sağ elini öne çıkarırsa, yani sağ elini sol eline tercih ederse, yani ellerini 01 olarak sıralarsa, yani Hakk'ı tercih ederse, o zaman o ashabul-yemin'den (sağ tarafın ashabından) olur, ve cennete gider.

Eğer o sol elini öne çıkarırsa, yani sol elini sağ eline tercih ederse, yani ellerini 10 olarak sıralarsa, yani Batıl'ı tercih ederse, o zaman o ashabuş-şimal'den (sol tarafın ashabından) olur, ve cehennemde yanmaya gider.

Burada demiyoruz ki,"On sayısını 10 şeklinde yazanlar cehenneme gidecek. " Hayır.

Burada sayılarla kavramlar arasında bir benzerlik/paralellik olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.

Ve ısrarla diyoruz ki: En azından Mushaf'larda Veyselic Sayılar kullanılmalıdır. Belki de insanlık tarihinde ilk defa böyle bir değişikliğin zamanı gelmiştir. "Arabic Sayılar" denen sayıları düzeltme zamanı.

VeyselicNumbers------------------------------------------------------------------

Veyselic Sayılara bazı itirazlar geldi, bunların belli başlılarına verdiğim cevaplar şunlardır;

------------------------------------------------------------------

Birinci İtiraz:

Büyük İslami düşünür İmam Ebu Hanife(rahimahullah) Al Fıkh Al Akbar adlı meşhur kitabında demiştir ki: "Allah Vahiddir(Bir), fakat bu numerik manada değil, benzersiz olması manasındadır."Allah birdir dediğimiz zaman, bir sayısını kastetmeyiz. Sayıların değerleri ve büyüklükleri vardır. Toplanır, çıkartılır, çarpılır ve bölünürler. Allah bu tür şeylerden uzaktır.Allah birdir dediğimiz zaman, demek isteriz ki Allah bölünemez (çünkü parçalardan oluşmamıştır), ve demek isteriz ki onun özelliklerine ortak olan hiçbir şey yoktur. Allah hiçbir şeye benzemez, ve hiçbir şey Allah'a benzemez, en küçük bir şekilde bile.Yine, Allah birdir dediğimiz zaman, demek isterizki hiçbir şekilde hiçbir varlık(geçmişte ve gelecekte) onun özelliklerine ortak olamaz.Özetle, "birlik"ten kastımız iki şekildedir: 1- Allah'ın bölünemez olduğunu söyleriz. 2- Allah'ın özelliklerinin sadece kendisine ait olduğunu söyleriz. Ve her iki ifadenin de 1 sayısıyla alakası yoktur.Birinci İtiraza Cevap:

Ebu Hanife'ye saygım büyüktür. Benim de mezhebim Hanifi'dir. Fakat yazdıklarınızı yanlış anlamadıysam, "Allah'ın Bir olması numerik manada alınmamalıdır" fikrine itiraz ediyorum. (Matematik:Sayılar ve sembolleri kullanarak, miktarlar ve kümelerin ölçülmesi, özellikleri ve ilişkilerini belirleyen bilim dalıdır. Sayılar: Sayma, ölçme, denklem çözme ve miktarların karşılaştırılmasında kullanılan, matematiğin temel elemanlarıdır.)Diyorsunuz ki "birlik"ten kastımız iki şekildedir.Bunlara katılıyorum. Bence üçüncü bir şekil daha var ki bu da "Allah vardır", yani "Allah'ın sayısı kaçtır, kaç tane ilah vardır? "1"1 sayısının Allah'ı(Celle Celaluhu) temsil edebileceğine dair kanıtlar:

a) 1, Arapça'da vahid diye okunur, Allah'ın bir ismi de El Vahid'dir.

b) "Allah kaçtır?" sorusunun cevabı 1'dir.

c) 1 vardır, Allah ta vardır. (1>0) (Peki 2,3,4 ne olacak? Bakınız h))

d) 1 tekildir, ondan başka tüm sayma sayıları çoğuldur, Allah ta tekildir.

e) 1 eşsiz/tek anlamında kullanılabilir, Allah ta eşsiz/tek tir.

f) Saymak ve ölçmek farklı şeylerdir. Siz Allah'ı ölçemezsiniz, çünkü Allah sonsuzdur. Fakat ilahların sayısı sonlu bir sayıdır, 1'dir, ve Allah'tan başka ilah yoktur.

g) 1, 2'nin yarısıdır. Doğrudur. Eğer (haşa) Allah'tan başka bir ilah olsaydı, Allah iki ilahın yarısı olacaktı, fakat iki ilah yoktur, dolayısıyla bu iddia gerçekçi değildir. (Enbiya 21/22. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. )(Yani mesela 1+1+1=3 ilah olsaydı düzen bozulurdu.)

h) Allah El Vahid'dir, 2,3,4 > 1 (2,3,4 gibi sayılar 1'den büyüktür). Bunu nasıl açıklarsınız?

Şöyleki: Sayıları ikili sitemde ve sağdan sola(Veyselic) yazalım. Mesela 2. Bu 01 şeklinde yazılır. En sağdaki 1 Allah'ı temsil eder, basamak değeri ikidir.(1 çarpı 2 üzeri 1). Bunun gibi tüm sayılar ikilik düzende ve sağdan sola yazılabilir. Her zaman en sağda bir tane 1 bulunur. Mesela 8. Eşittir 0001(Veyselic sayılarla). i) 1 tek sayıdır, 0 çift sayıdır. 0 kendi başına hiçbirşeydir. Fakat 1'in yanına geldiği zaman, bir değer alır. Aynı zamanda 1'in yanına her geldiğinde bir çift sayı oluşur. Yaratıklar kendi başlarına var olamazlar, Allah'a ihtiyaçları vardır, ve aynı zamanda çifttirler. Sadece Allahın halifesi tektir. Hiçbirşeye ihtiyacı olmayan tek varlık Allah'tır.

j) "1." birinci diye okunur. Allah'ın bir ismi de El Evvel'dir, ki ilk/birici/öncesi olmayan anlamındadır. 1'den başka hiçbir sayı yoksa, 1 aynı zamanda son, yani El Ahir olur.

k) El Afüv ismi günahlarla alakalıdır, Es Settar ismi örtü/giyinme ile alakalıdır, Er Razık ismi rızıkla alakalıdır, bunlar gibi El Wahid, Ehad da sayılarla alakalıdır.

l) Yaratıkların yaratıldıkları ellere bakıldığı zaman: Allahın Halifesi (Adem aleyhisselam) iki elle yaratılmıştır. Kuran böyle söylüyor. Öyleyse, eğer biz bu iki eli 1 ve 0 diye numaralandırırsak, şunları tahmin edebiliriz: Iblis 0 nolu elle yaratılmıştır, melekler 1 nolu elle yaratılmıştır, ve Halife 1 ve 0 nolu ellerle yaratılmıştır. 1 nolu el büyük ihtimalle sağ eldir(yemiyn). Adem (as) meleklere ve İlbis'e İblis'in her bir melekten daha düşük bir dereceye sahip olduğunu öğretmesinden önce, onlar bunu bilmiyorlardı. Eğer bunu sayılarla ifade etmek istersek; 0 ve 1'ler vardı, fakat onlar(0 ve 1'ler) hangisinin hangisinden büyük olduğunu bilmiyorlardı. İki eli, iki gözü olan ve hayır(hayr) ve şerri ayırdetme yeteneğinde olan bir kişinin onları ayırdetmesine ve kategorize etmesine ihtiyaç vardı. Bu kişi iki elle yaratılmış olan Halifeydi. Adem(as) onlara isimlerini(derecelerini) söyleyince, dedi ki: Melekler tektir, 1, çift cinsiyetli değillerdir, ve "hayır" tarafındadır. İblis sıfırdır, çifttir, cinler çift cinsiyetlidir(erkek/dişi), İblis çifttir yani "Mumin" gibi gözükür, fakat o "minafık"tır, içinden İblis "kafir" dir, ve kafir olarak ismi Şeytan'dır. Adem yine dedi ki: bir sfırdan büyüktür( 0 < 1 ). Ve daha sonra melekler Adem'e secde etmekle emrolundular.:

(18/50)"Hani biz meleklere, 'Adem için saygı ile eğilin' demiştik de İblis'ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı."

Bunu sayılarla ifade etmek istersek: 1'ler 2'ye secde etmekle emrolundular. İşte bu "Neden bir cin olduğu halde İblis meleklere verilen bir emre muhatap oldu?" konusunu çözüyor. Açıklaması şu şekilde: 1'ler 2'nin üstünlüğünü kabul etmekle emrolundu, 2 zaten 1'in 0'dan büyük olduğunu açıklamıştı, bu sebeple, 0 da 2'nin üstünlüğünü kabul etmek mecburiyetindeydi. (Yani 2>1 , 1>0 öyleyse 2>0)

İkinci İtiraz:

(15/9)"Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. "

Bu demektir ki herhangi bir şekildeki bozulmadan korunacaktır. Allah'ın senin gelip te Kuran'ı kurtarmana ihtiyacı yoktur. O sen doğmadan önce de mükemmeldi, sen öldükten sonra da öyle kalacaktır. Mesajıyla, materyaliyle, yazımıyla, korunmasıyla ev yaygınlaşmasıyla.İkinci İtiraza Cevap:

(15/9)"Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. " ayetini hatırlatmakta haklısınız. Aslında bir ayet daha var:

(2/2)"Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. " Ben demiyorum ki KUran'da bir şüphe vardır, ya da Kuran'ı kurtaracağım. Hayır. Kuran'da şüphe yoktur, Allah onu her zaman koruyacaktır.

Fakat, Kuran nedir? Nüzul'de sayılar var mıydı, yani sayfa, sure ve ayet numaraları? Kuran şöyle nazil olmadı:

Sayfa:1

Sure:96

Bir : Yaratan Rabbinin adıyla oku!

İki : O, insanı "alak" dan yarattı.

Üç : Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.

Dört: O, kalemle yazmayı öğretendir,

Şöyle nazil oldu:

Yaratan Rabbinin adıyla oku!

O, insanı "alak" dan yarattı.

Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.

O, kalemle yazmayı öğretendir,İlk defa bir kitap olarak Halife Hz. Osman (ra) zamanında toplanmıştır.Sayılar sayfaları, sure ve ayetleri ayırdetmek için insanlar tarafından eklenmiştir.(4:79) "Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik."

(4:79) "Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. "Diyorum ki: Şu anda kullandığımız basılı mushaflardaki sayılar yanlıştır, soldan-sağa yazılmıştır. Ayrıca, sıfır ve bir yanyana geldiği zaman, sıfır sol tarafta yer almalıdır.Çünkü 1 Allah'ı temsil eder, sıfır yaratıkları temsil eder. 1 Adem'i (as) temsil eder, 0 Şeytan'ı temsil eder. 1 sağı temsil eder, 0 solu temsil eder, 1 ashabul-yemini temsil eder, 0 ashabuş-şimali temsil eder. Şeytan(İblis) Adem'e secde etmek istemez, o yüzden sağ tarafa geçmek ister, fakat bu günahı nedeniyle ateşte yanarak cezalandırılacaktır. Veyselic sayılarda sağdaki sıfırın değeri yoktur, yani sağdaki sıfır yanar. (Latin sayılarında tam tersine soldaki sıfırın değeri yoktur.)Üçüncü İtiraz:

Sayıların sıralamasını değiştirmek Kuran'ın genel mesajına nasıl bir etki yapar? Bu Kuran metninin anlaşılmasında nasıl bir etkiye sebep olur?Üçüncü İtiraza Cevap:

Bir çok gayrı-müslim ve bazı müslümanlar hayır ve şerri, sağlarıyla sollarını ayırt edemiyorlar. Araplar sağdan sola yazıyorlar, Latinler soldan sağa yazıyorlar. Fakat iş sayılara geldiğinde hepsi soldan-sağa yazıyorlar. Ben İslami kavramlara matematiksel bir model getirmeye çalıştım. Bu, Kurandaki kavramları anlamaya yardımcı oluyor.Mesela:

(Kuran 18/50) "Hani biz meleklere, 'Adem için saygı ile eğilin' demiştik de İblis'ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi."

Öyleyse, neden İblis bir cin olduğu halde meleklere verilen bir emirden sorumlu tutuldu?

Benim cevabım şöyle: (Yaratılan el numaralarına göre), 1'ler(melekler) 2'nin(Adem(as)) büyüklüğünü kabul etmekle emrolundular. 2 zaten daha önce 1'in(melekler) 0'dan(İblis'ten) daha büyük olduğunu belirtmişti, öyleyse, 0'da 2'nin büyüklüğünü kabul etmek zorundaydı.

0 çifttir, İblis tek elle yaratılmıştı fakat çiftti(Munafik). Cinler çift cinsiyetlidir.

1 tektir, melekler tek elle yaratılmışlardı ve tektiler(tek cinsiyetlidirler.)

2 çiftti, halife iki elle yaratılmıştı, iki eli vardı, (insanlar da çift cinsiyetlidir), fakat tek bir kişiydi.Allah 1'dir, yaratılanlar 0'dır.

51/49. :"Ve min kulli şey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun. "

"Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık. "

0 çift sayıdır. Yaratıklar çift yaratılmışlardır.Ihlas suresini hatırlayalım (112:1-2)

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."

"Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"

Matematiksel olarak, kaç tane sıfır olursa olsun, bir tane 1 olmadan yokturlar.

Ve önemli nokta, eğer seçim şansı olanlar Allah'a secde etmezlerse cehennemde yanacaklardır.

Matematiksel olarak, Veyselic sayılara göre, eğer sıfır 1'in sağına geçmek isterse, yanacaktır(yok olacaktır.) Fakat Quran mushafını açtığınızda birçok sıfırın 1'in sağına geçtiğini görürsünüz. Hiçkimse de bunda bir uygunsuzluk görmemektedir. Ben görüyorum. Eğer Kuran'daki sayıları Veyselic sayılar ile düzeltmeyi başarabilirsek, büyük bir gürültü çıkacaktır ve herkes hangisinin üstün olduğunu anlayacaktır;

Sağ mı

yoksa

Sol mu

Ve herkes hangisinin üstün olduğunu anlayacaktır;

Sahabul meymene mi

yoksa

Ashabul meş'eme mi

Tekrarlıyorum:

Yaratıklar Allah'a secde etmelidir.

Şeytan Allah'ın halifesinin büyüklüğünü kabul etmelidir.

0, 1'in solunda yer almalıdır

Eğer sıfır, 1'in sağına geçmeyi denemeye karar verirse, yanacaktır. Yanacaktır, çünkü Şeytan ateşten yaratılmıştır. Bu, sol ve sağ arasında sembolik bir savaştır. Müslümanlar şu ana kadar yenik durumda gözüküyorlar. Şeytan Kuran'ın metnine nüfuz edememiştir fakat Kuran'ın yazıldığı sayfalara nüfuz etmiştir, ve bunu da çok normal bir şeymiş gibi yapmıştır. Ben diyorum ki bu anormaldir. Düzeltilmelidir.

Dördüncü İtiraz:

Sisteminizi Kuran'a getirmekle ne fayda sağlayacağız?

Merak ediyorum; savunduğunuz sistem gerçekten gerekli mi?Dördüncü İtiraza Cevap:

Kuran[29:64] "Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. "

Öyleyse oyunun tarafları kimler? Ben söyleyeyim:

Sağ 1 United

Sol 0 UnitedTarafların kaptanları kimler?

Hz. Muhammed(sav) ve tüm diğer pergamberler

Şeytan(Aleyhil lane)Hangi taraf kazanacaktır? (0-1) Sağ 1 United kazanacaktır.Şimdi; "Sol 0 United" takımı bir gol attı. Müslümanların Kuran'ı sağdan-sola yazıldığı halde, "Left 0 United" takımı onların kitabına soldan-sağa yazılan sayıları soktu, ve kitaplarını(mushaflarını) BiDi (BiDirectional,çift yönlü) çelişkili yaptı. 1 ve 0 yanyana geldiğinde, 0'ı sağa almalarını başardı. On sayısını 10 (ya da I.) olarak yazıyoruz. Şeytan(İblis)(0) Adem'e(as)(1)'e secde etmeyi reddetti, Allah'ın emrine karşı geldi, ve "Ben ondan hayırlıyım (HAYRUN MINHU) [7:12]" diyerek sağ tarafa geçmek istedi.Şimdi, bir gol de biz atıp bu BiDi'yi(çift yönlülüğü) mübarek Kuran mushaflarından kaldırmayacak mıyız? Bu yenilen gol sizi sinir etmiyor mu? Kuran'ı Veyselic sayılarla düzeltmmek ve herkese şunu göstermek zorunda değilmiyiz ki:

SAĞ

Sol'dan üstündür."Sisteminizi Kuran'a getirmekle ne fayda sağlayacağız?" Getirilecek fayda, herkese hangisinin üstün olduğunu göstermektir:

SAĞ mı

Sol mu?Adem'mi (as)

Şeytan mı(al)?Hak mı

Batıl mı?Savunduğum sistem gerçekten gerekli. Quran mushaflarındaki BiDi devam edemez. İnsanlar sağlarını sollarını, hayır ve şerri, peygamber ve Şeytan'ı ayırt etmek zorunda. İnsanlar anlamalı ki mutlak olarak, en sonunda on sayısı (Binary iki sayısı) 01 (.I) olarak yazılmak zorundadır. Eğer sıfır sağ tarafa geçmeye yeltenirse yanacaktır. Sıfır 1'e secde etmek(önünde saygıyla eğilmek) zorundadır, ve sol taraftaki yerini almak zorundadır, Şeytan 0'dır, Allah 1'dir, Şeytan Allah'ın emrine uymak zorundadır, aksi taktirde yanarak cezalandırılmayı kabul etmek durumundadır.

Bence bu konular Kuran'ın ilk ve en önemli mesajlarındandır, ve Kuran'ın anlaşılmasında çok yardımcı olacaklardır.

Beşinci İtiraz:

Bu bir konu değildir.

Bu konu senin dinimizin önemli yönlerine odaklanmanı engelliyor, ve hiçbir değeri ve sonucu olmayan bir konuya odaklanmana sebep oluyor.

Beşinci İtiraza Cevap:

Bu bir konu değildir fikrinize katılmıyorum, bence bir konudur, ve bence önemli bir konudur. Dinimizin(İslam'ın) birçok önemli yönlerini bildiğimi düşünüyorum, ve bu konu çok önemli sonuçları olacak bir konudur. Hatta bunun bir tür devrim niteliğinde olduğuna inanıyorum. Bu konu hangisinin haklı ve doğru olduğuna olan bakış açısını değiştirecektir; Sağ mı Sol mu. Gerçeği kim söylüyor? Sağ tarafın ashabı mı, sol tarafın ashabı mı. Şeytan'ın özellikleri neler, insanların ne yapmasını istiyor? İnsanları nasıl kandırıyor? Allah'ın emrine nasıl karşı geliyor, ve Adem'e secde etmeyi nasıl reddediyor. Bu konu sağ(hak) ve sol(batıl) arasındaki savaşta çok önemli bir kalenin fethedilmesini sağlayacaktır. İslami kavramlarla sayılar arasında paralellik/benzerlik var mı? Bence var.

Sayıların önemini gözardı etme!

Allah'ın bir ismi ve sıfatı sayıdır, El Vahid, Ehad. Sayılar önemlidir! Sayılar Şeytan'ın, Adem'in, issanların, cinlerin, meleklerin hatta Allah'ın(cc) bazı özelliklerini açıklamakta önemli rol oynar.

2. Papa Benedict XVI'a bir soru.

Form: Veysel Peru

To: Papa Benedict XVI,

Subject: Neden sol eli sağ elin üzerine koyuyorsunuz? / Veyselic Numbers .I

Date: Fri, 10 Oct 2008 16:31:12 +0300Kuran ı Kerimdeki Sayılar Veyselıc Sayılarla Düzeltilmelidir!

Merhaba Bay Papa Benedict XVI,Şunu sormak istiyorum; “İstanbul/Türkiye'deki meşhur Sultanahmet Camisini ziyaretinizde, Mescidil Haram'a(Mekke'ye) yönelip dua ederken, neden sol eli sağ el üzerine koydunuz?”(Ekteki fotografa bakınız (Şimdi farkettim ki, aslında, yüzünüzü de hafifçe sola döndürmüşsünüz!)

İslam'a göre, namaza durulduğunda sağ eli sol el üstüne koymak önemli bir kuraldır.Bu bir kaza/ unutma/ bilmemek midir, yoksa kasten mi yapılmıştır? Kasten yapıldıysa lütfen sebebini söyleyin. Niçin?Not:

Benim VeyselicNumbers adında bir web sitem var.O sitede, çoğunlukla sayılardan, sağ/sol yönlerden, Latin Sayılarından, Arap Sayılarından bahsediyorum, ve şunu soruyorum;Arap Sayıları neden soldan-sağa yazılıyor, aynen Latin Sayılarında olduğu gibi, ve bunları Veyselic Sayılarla düzeltmeli miyiz, özellikle Kuran-ı Kerimdekileri?Lütfen o siteye bir göz atın.Saygılarımla

Veysel Peru

Istanbul, Turkiye

Tel: 00905327741763

10 Ekim 2008,__________________________________________________ ___________________

Not:

Eğer Papa'dan bir cevap alırsam yayınlayacağım.

Eğer siz de cevabı merak ediyorsanız, maili Papa'ya(ve CC'dekilere de lütfen) forward edebilirsiniz. Böylece cevap vermesi için üzerindeki baskı da artmış olur.

Veysel Peru__________________________________________________ ___________________

3. sunniforum/Quran sitesindeki Veyselic Sayılarla İlgili Yorumlar.

__________________________________________________ _____________________

VeyselicNumbers:

KURAN'DAKİ SAYILAR DÜZELTİLMELİ Mİ?

Arap Dilinde BiDirectional(çift yönlü) olması dolayısıyla bir çelişki var mı? Kuran ı Kerimdeki Sayılar Veyselıc Sayılarla Düzeltilmelidir!.?

Arapça, Fasça, Urduca, İbranice ve Eskenazi dilleri bidirectional (ya da BiDi, çift yönlü) diller olarak adlandırılırlar, çünkü yazılar sağdan sola olduğu halde, 'Batı' dillerinden alıntılar ve sayılar soldan sağa yazılmaktadır.Şimdi, bu bir çelişki olarak adlandırılabilir mi? Eğer öyleyse, neden biz bu çelişkiyi Kuranı Kerime taşıyoruz? Kuranı Kerimde çelişki olamayacağına göre, Kuran sayfalarındaki tüm sayıları Veyselic Sayılar'la düzeltemez miyiz?

Not: Veyselic Sayılar, Arap Sayıları'nın sağdan sola yazılmış halidir. Örneğin: Veyselic Sayılarda on sayısı .I olarak yazılır.

Nisa-82: "Hâlâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı."Selamlar

Veysel PerüVeyselic Sayılar hakkında daha fazla bilgi için:

WEB'de Veyselic Numbers arattırınız.

__________________________________________________ ______________________

Sahih Baba:

bildiğim kadarıyla dediğin gibi sayılar veyselic değil, fakat gerçekten de sağdan sola yazılabilirler.mesela 1000 yazarken, sıfırla başlayıp 1'le bitirebilirsiniz.ve eğer arapçadaki sayılara bakarsanız, göreceksiniz ki sağdan sola okunuyorlar, mesela 78 semaniya(8) ve seba'un(70) olarak okunur.ve sık sık arap arkadaşların mesela 87'yi yetmiş sekiz olarak hatalı okuduğunu duymuşumdur.nereden çıktı bu?__________________________________________________ ______________________

????? ?? ??? ????? ???? ???? ?????? ????? ????? ???? ??? ????? ????

__________________________________________________ ______________________

VeyselicNumbers:

Bu fikir nereden çıktı? Veyselic NumbersBiraz uzun bir hikaye.2 yıl önce bir manik-depresif(manik atak) geçirdim, ve ilk defa o sırada bu fikir bana geldi. Aslında, o kadar çok heyecanlandım ki, delirdim. Ondan sonra bir hastanede 23 gün tedavi oldum, vs, vs.Şimdi, ilerlersek:Allah kaçtır?

1Eğer Allah 1 ise, yaratıklara hangi sayıyı atarsınız? -1,2,0.0001? No.

0Allah 1'dir. İlk sayı 1'dir. 2 yazacağınız zaman, ikili(binary) sayılarda, 0 diye ikinci bir sayı sahneye çıkar. Sahnede iki sayı olunca, "komutan kim, üstün kim, ast olan kim, daha önemsiz olan kim?" soruları gündeme gelir. (Kuran'a göre) sağ taraf sol taraftan üstün olduğu için, sıralamaya sokulacağında sıfır 1'in soluna gelmek zorundadır. O yüzden binary iki'yi (desimal on'u) 01 olarak yazmalıyız(Yapılagelenin aksine !!!). Özet olarak: Desimal(onluk) sayılarda on yazacağınız zaman(binary(ikili) sayılarda da iki yazacağınız zaman), 1 sağda olmalı, sıfır birin üstünlüğünü kabul etmeli, ve sıfır solda olmalıdır. 01(.1) yazmalıyız.Ben buna Veyselic Sayılar diyorum.Şeytan sıfır ile sembolize edilebilir, Allah'ın Halifesi(Adem (as)) 1 ile sembolize edilebilir. Öyleyse bu iki sayı bir araya geldiklerinde 01 olarak yazılmalıdırlar. En değerli sayılar sağda, az değerli sayılar solda. Sayılar sağdan sola yazılmalıdırlar.Şimdi: Dünya'daki tüm sayıları değiştirmek çok zordur. Fakat benim bir hayalim var! Doğru sayılar, Veyselic Sayılar, Kuran sayfalarında kullanılabilir. Kuran hangisinin üstün olduğu savaşını bitirebilir:

Sağ

veya

SolŞeytan Halifenin önünde eğilmelidir. Kuran'daki tüm sayılar Veyselic Sayılarla düzeltilmelidir. Bu, Halife ve Şeytan arasında, sol tarafın ashabı ile sağ tarafın ashabı arasında sembolik bir savaştır. Kuran çift yönlü(BiDirectional) olamaz, çift yönlülük çelişkidir. Aslında sayılar Kuran'a sonradan eklenmiştir. Araplar Hintlilere direnememiş, büyük bir hata yapmış, ve dillerini BiDirectional(çift yönlü) yapmışlardır.

Yaratıklar Allah'a secde etmek zorundadırlar.

Şeytan Allah'ın Halifesinin üstünlüğünü kabul etmek zorundadır.

0, 1'in sol tarafında yer almak zorundadır.

Eğer sıfır 1'in sağ tarafına geçmeyi denemeye karar verirse, yanacaktır. Yanar, çünkü Şeytan ateşten yaratılmıştır.

Bu BiDi'yi(çift yönlülüğü) Kuran sayfalarından temizleyelim. Sayıları değiştirelim ki onlar SAĞDAN BAŞLASINLAR, soldan değil. Çünkü mevcut durum doğru değildir. İnanıyorum ki, er ya da geç, Kuranı Kerim sayfaları Veyselic Sayılar'la düzeltilecektir inş Kuran ı Kerimdeki Sayılar Veyselıc Sayılarla Düzeltilmelidir!.En son VeyselicNumbers tarafından değiştirilmiştir. 27-08-2007 06:25 PM. Değişiklik Sebebi:Yazım hatası__________________________________________________ ______________________

Yahya:

Alıntı:

"Orijinali VeyselicNumbers yazmış. Allah kaçtır? 1"Korkarım yanlış anlamışsın. Büyük İslami düşünür İmam Ebu Hanife(rahimahullah) Al Fıkh Al Akbar adlı meşhur kitabında demiştir ki: "Allah Vahiddir(Bir), fakat bu numerik manada değil, benzersiz olması manasındadır."Allah birdir dediğimiz zaman, bir sayısını kastetmeyiz. Sayıların değerleri ve büyüklükleri vardır. Toplanır, çıkartılır, çarpılır ve bölünürler. Allah bu tür şeylerden uzaktır.Allah birdir dediğimiz zaman, demek isteriz ki Allah bölünemez(çünkü parçalardan oluşmamıştır), ve demek isteriz ki onun özelliklerine ortak olan hiçbir şey yoktur. Allah hiçbirşeye benzemez, ve hiçbirşey Allah'a benzemez, en küçük bir şekilde bile.Yine, Allah birdir dediğimiz zaman, demek isterizki hiçbir şekilde hiçbir varlık(geçmişte ve gelecekte) onun özelliklerine ortak olamaz.Özetle, "birlik"ten kastımız iki şekildedir: 1- Allah'ın bölünemez olduğunu söyleriz. 2- Allah'ın özelliklerinin sadece kendisine ait olduğunu söyleriz. Ve her iki ifadenin de 1 sayısıyla alakası yoktur.

__________________________________________________ ______________________

Abu Hajira:

Kardeşim Veyselic Sayıların vahiyle nasıl bir bağlantısı var? Bu senin bulduğun bir teori mi, yoksa incil bilginlerinin ya da İslami bilginlerin kullandığı doğrulanmış bir metod mu? Eğer bu bir teori ise sen nasıl ilahi bir vahyi bir insanın geiştirdiği teoriye dayandırmaya yelteniyorsun?

Diyorsun ki Veyselic Sayılar aslında Arap Sayıları. Öyle bile olsa, arap sayılarının Kuran ile ne alakası var? Kuran Arapçasında, sayılar sayılarla değil de kelimelerle ifade edilir. İbranice ve Aramaik'te olduğu gibi.

Aslında Kuran ve onun bilimlerini çalışırken, "Addad Ma'dud" (sayı ve sayılan) kurallarını çalışırız. Arabik sayılara verilen değer, sadece öğrencinin Arapça Kitabıda sayfanın dibinde gördüğü kadardır. In fact when we study the Quran and its sciences we study the rules of "Addad and Ma'dood" which define the count and the counted. The weight given to the arabic numerals is only as much as to let the student see the bottom of the pages in Arabic Books.

Ve yine, ilk başlarda arap sayıları şimdiki kadar populer değildi. İnsanlar yazarken bunları kelimelerle yazarlardı, sonradan çevirdiler, tüccarlar sayılar için görsel el işaretleri kullandılar.

Bu sebeplerle soruyorum ki: Neden sayıların dilini ilahi bir vahiye bu kadar tercih edip, sayılar yoluyla ilahi vahyi yargılamaya isteklisin? Farzımahal senin Veyselic Sayıların Kuran'ın çelişkisiz olduğunu ispatlayamazsa, onun ilahi olduğuna inanmayı bırakacak mısın?

__________________________________________________ ______________________

VeyselicNumbers:

Doğru yorumlar, Doğru sorular, Allaha Şükürler olsun.

*******

.I

*******

Bunlar benim uzun zamandır aradığım doğru yorumlar ve doğru sorular. Allah'a şükürler olsun. Size de teşekkür ederim.

Konu derinleşiyor, o yüzden daha çok dikkati gerektiriyor.

Şimdi, Yahya Kardeşin yorumu için:

Ebu Hanife'ye saygım büyüktür. Benim ameli mezhebim de Hanifi'dir. Fakat yazdıklarınızı yanlış anlamadıysam, "Allah'ın Bir olması numerik manada alınmamalıdır" fikrine itiraz ediyorum. (Matematik:Sayılar ve sembolleri kullanarak, miktarlar ve kümelerin ölçülmesi, özellikleri ve ilişkilerini belirleyen bilim dalıdır. Sayılar: Sayma, ölçme, denklem çözme ve miktarların karşılaştırılmasında kullanılan, matematiğin temel elemanlarıdır.)Diyorsunuz ki "birlik"ten kastımız iki şekildedir.Bunlara katılıyorum. Bence üçüncü bir şekil daha var ki bu da "Allah vardır", yani "Allah'ın sayısı kaçtır, kaç tane ilah vardır? "1"Aslında 1 sayısı bu üç özelliğe de sahiptir.

a) Allah bölünemez. 1'de bölünemez. 1 sayısı sadece kendine yani birden başka hiçbir sayıya bölünemeyen tek sayıdır. Diğer asal sayılar iki sayıya bölünebilir. Mesela 13 sayısı hem 13'e hem de 1'e bölünebilir. Fakat 1 sadece 1'e bölünebilir.

b) Allah'ın özellikleri sadece kendisine aittir. 1'in özellikleri de sadece kendisine aittir. Hiçbir sayıya benzemez. Benzersizdir.

c) Allah vardır. 1 de vardır, yani 1>0'dır. (2,3,4 Kuran ı Kerimdeki Sayılar Veyselıc Sayılarla Düzeltilmelidir!. te > 0 dır. Bunlarla ilgili açıklama için Bakınız aşağıdaki h) maddesi.)İspatlamak istediğim şey, İslami kavramlara bazı matematiksel açıklamaların olduğudur. Nasıl mı? Deval edelim:

İkili(binary) sayılarda sadece iki rakam vardır: 1 ve 0.

112/1-2'yi okuyalım. Ihlas suresi:

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."

"Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"Diyorum ki Allah 1 ile sembolize edilebilir, diğer herşey(yaratıklar ve yaratılmamış şeyler) 0 ile sembolize edilebilir.

1 tek bir sayıdır, 0 çift sayıdır.51/49'u okuyalım. Zariyat Suresi:

Ve min kulli şey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun.

Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.

Tüm yaratıklar eşlidir yani çifttirler, tek değillerdir, sıfır sayısı gibi.

Şimdi tahayyül edin ki sadece tek bir 1 var("Ehad"); ve birçok sıfırlar var("Kesret"):Sıfırlar 1 ("Samed") olmadan vücuda gelemezler.

Sıfırlar 1'in solunda olmak zorundalar(Veyselic sayılara göre), yani onlar Allah'a secde ederler. Sıfır eğer solda olmayı reddeder ve sağa geçmeye yeltenirse, yanar. (Dikkat, Arap sayılarında da soldaki sıfırlar yok olur.)

Özetle diyorum ki;

1 (ki o tek bir sayıdır) Allah'ı temsil eder,

0(ki o çift bir sayıdır) (Şeytan dahil) yaratıkları temsil eder,

Binary iki (ya da desimal on) 01 (ya da .I) olarak yazılmalıdır.

Ben buna Veyselic Sayılar diyorum.__________________________________________________ ______________________

Yahya:

Alıntı:

(Orijinali VeyselicNumbers tarafından yazılmıştır)

"Şimdi, Yahya Kardeşin yorumu için:

"Ebu Hanife'ye saygım büyüktür. Benim ameli mezhebim de Hanifi'dir. Fakat yazdıklarınızı yanlış anlamadıysam, "Allah'ın Bir olması numerik manada alınmamalıdır" fikrine itiraz ediyorum. (Matematik:Sayılar ve sembolleri kullanarak, miktarlar ve kümelerin ölçülmesi, özellikleri ve ilişkilerini belirleyen bilim dalıdır. Sayılar: Sayma, ölçme, denklem çözme ve miktarların karşılaştırılmasında kullanılan, matematiğin temel elemanlarıdır.)Diyorsunuz ki "birlik"ten kastımız iki şekildedir.Bunlara katılıyorum. Bence üçüncü bir şekil daha var ki bu da "Allah vardır", yani "Allah'ın sayısı kaçtır, kaç tane ilah vardır? "1""Bu argümandaki problem şudur ki siz Allah'ı "sayılabilen şeyler" kümesine dahil ediyorsunuz. Böyle yaparak, Allah'ın sayılabilen şeylerle benzerliğini zımnen belirtmiş oluyorsunuz.Dahası, bu bir anlam ifade etmemektedir çünkü Allah sayıların Yaratıcısıdır. Sayılar her zaman yoktu, fakat Allah herzaman vardı. Eğer Allah'ın Vahdaniyeti 1 sayısına refere edilirse, şu iki şeyden birini söylemek durumundasınız; 1- bir sayısı her zaman vardı, veya

2- Allah bir sayısının yaratılmasından sonra yeni bir sıfat edindi.Bunların ikisi de İslam inancıyla çelişir. Eğer derseniz ki "bir sayısı her zaman var olmuştu", o zaman demiş oluyorsunuz ki Allah'ın (ezeliyet) özelliğine bir ortak vardır. Ve eğer Allah yeni bir sıfat edindi derseniz, demiş oluyorsunuz ki Allah bu edinmeden ya önce veya sonra kusursuz değildi. Dahası bu iddia mantıksal olarak Allah'ın başka birşey tarafından yaratıldığı kabulüne kadar gider.Açıktır ki her iki iddia da gerçek dışıdır.Bence itikatını düzelt ve Ebu Hanife'nin(rahimahullah) itikatını kucakla, ki onun İslam bilgisi ve anlayışı bütün bu sünni-forumun birleşiminin çok çok üzerindedir. Hatırla ki Ebu Hanife en az 2 değişik Sahabi'yle tanışmıştır.Ve yine hatırla ki bütün ümmet Ebu Hanife'nin mükemmeliyeti konusunda hemfikirdir. Şunu da hatırla ki Resulullah büyük bilgin Ebu Hanife'nin gelişini önceden haber vermiştir. Sen(veya ben) kimsin ki böyle bir zatla görüş ayrılığına gireceksin???__________________________________________________ ______________________

Abu Hajira:

Kardeşim VeyselicNumbers,Yahya Kardeş, Allah'ın bir sayısının özelliği ile sınırlandırılamayacağını söylemesinde haklıdır.

Bununla birlikte, benim sorularıma cevap vermedin. Sen, ikili(binary) sayıları ilahi sıfatları ve vahyin doğruluğunu tesis etmek için kullanıyorsun. Bunun temeli nedir? Biz bilimi bile vahyi yargılamak için bir ölçek olarak kullanmıyoruz, öyleyse sen nasıl ve neden numerik değerleri ve "imbeded code"u ("Batı dillerinden alıntılar" kastediliyor) kullanabiliyorsun?Sen Veyselic Sayıların vahyi doğrulamak için ilahi olarak gönderilmiş kriterler olduğunu ispat etmedikçe, bütün bu teori çöpten ibarettir.

Demiştin ki "Sıfır yanar,.". Bunun dayanağı ve orijini nedir? Kuran ı Kerimdeki Sayılar Veyselıc Sayılarla Düzeltilmelidir!Ve de, bu teorinin arap dili için test edilebilmesi için, arap sayılarının da gerçekte Arap Dilinden çıktığının doğrulanması gerekir. Bu meyanda, arap sayılarının bir tarihçesini bize verebilir misin?Abu Hajira bin Abdul Hamid__________________________________________________ ______________________

VeyselicNumbers:

Teşekkürler, Teşekkürler gerçekten çok teşekkürler.

EsSelamun Aleykum,

Abuhajira Kardeş, seni unutmadım, tüm sorularına cevap vermeğe çalışacağım. Fakat müsadenle önce Yahya kardeşi cevaplamak istiyorum.

Yahya Kardeş diyor ki:"Bu argümandaki problem şudur ki siz Allah'ı "sayılabilen şeyler" kümesine dahil ediyorsunuz. Böyle yaparak, Allah'ın sayılabilen şeylerle benzerliğini zımnen belirtmiş oluyorsunuz."

Bence öyle değil. Geçenlerde okumuştum, Ebu Hanife demiş ki "Allah bir "şey"dir, fakat diğer şeylere benzemez." Ben diyorum ki "Allah sayılabilir, Onun sayısı 1'dir, diğer herşeyin Allah olmadan sayıları 0'dır." Devam ediyorum:

Sayılar matematiğin kavramlarıdır, matematik bir ilimdir, ve tüm "ilim"ler Allah'ındır, Allah'ın ilmi ise ezelidir. Hiçbir yaratık henüz yokken, Allah'ın ilmi vardı, ve Allah biliyordu ki kendisi 1'dir.

Alıntı: "şu iki şeyden birini söylemek durumundasınız;

1- bir sayısı her zaman vardı, veya

2- Allah bir sayısının yaratılmasından sonra yeni bir sıfat edindi."Ben 1 numaralı maddeyi söylüyorum. 1 herzaman vardı. Fakat. 1 sayısı Allah'ın bir ortağı değildi, bir sayısı Allah'ın kendisiydi, ki o El-Wahid-ul Kahhar idi.Benim hatalarımı düzeltme çabalarınıza müteşekkirim. Lütfen devam edin.Abuhajira Kardeş, seni unutmadım, ilk fırsatta tüm sorularını yanıtlayacağım. Fakat kısaca özetlemek gerekirse;

* Teori benim.

* Veyselic Sayılar Arabic Sayılardan sadece diziliş olarak farklıdır.

* Haşa Kuran'da çelişki var demiyorum, vahyi de yargılamıyorum. Diyorum ki, biz insanlar kendimiz Kuran mushaflarına, sayfalarına çelişki eklemişiz.

* İnanıyorum ki Kuran ilahidir.

* Kuran "sayfalarındaki" BiDi'yi(çift yönlülük) biri benim haksız olduğumu ispatlayana kadar düzeltmeyi deneyeceğim.

* Selam *Devamı da var fakat Türkçeye çeviremedim. Sadece İngilizcesi var. Google'dan VeyselicNumbers diye arattırırsanız bulabilirsiniz.Selamlar

VeyselicNumbers

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Doğal Sayılar ve Tam Sayılarla İlgili Çözümlü Sorular Leyll-A Matematik 0 10-28-2010 02:20
Doğal Sayılar ve Tam Sayılarla İlgili Soru ve Cevaplar UzZMaN Matematik 0 10-28-2010 01:20
Kur an-ı Kerimdeki tum sureler ChAtlackGirlL Kuran-ı Kerim 0 05-04-2010 15:40
Kur an-ı Kerimdeki Sure İsimleri Ve Anlamları Harrby Kuran-ı Kerim 0 02-12-2010 22:40
Kuran Dinle,Kuran-i Kerim,Görüntülü Kuran,kuran i kerim,abdussamed kuran Mah-mud Kuran-ı Kerim 0 01-07-2010 16:49Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose