AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Vee Ders.. > Dersler.. > Edebiyat

Görsel Sanatın Dalları Nelerdir - Güzel Sanatlar

Edebiyat
Görsel Sanatın Dalları Nelerdir - Güzel Sanatlar, ve Görsel Sanatın Dalları Nelerdir - Güzel Sanatlar görsel sanat dalları, görsel sanat dalları hakkında bilgi, görsel sanat dalları nelerdir, görsel sanatlar dalları hakkında bilgi, görsel sanatların dalları, görsel sanatların dalları hakkında bilgi, görsel sanatların dalları nelerdir, görsel sanatın dalları, görsel sanatın dalları nelerdir, güzel sanat dalları özellikleri, güzel sanatlarda kullanılan malzemeler, sanat dalları nelerdir, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
09-27-2010 21:15 Yazan: shekerkisS
Görsel Sanatın Dalları Nelerdir - Güzel Sanatlar

Görsel Sanatın Dalları Nelerdir - Güzel Sanatlar

Sponsorlu Bağlantılar

Görsel Sanatın Dalları Nelerdir - Güzel Sanatlar güzel sanat dallarının özellikleri - sanat dallarının özellikleri nelerdir - sanat nedir - görsel sanat nedir - güzel sanatlar - güzel sanatlarda kullanılan malzemeler nelerdir


Genel bir anlatışla, düşünülen bir şeyi meydana getirmek özelliğindeki bilgilerin uygulanmasına ve o işi meydana getirmek için bilgi ve zekânın kullanılmasına denir. Sanatın niteliği üzerinde filozoflar ve düşünürler çeşitli açıklamalarda bulunmuşlardır. Bazı filozof ve düşünürlere göre sanatın niteliğinde iyi, güzel ve gerçek vasıfları vardır ve sanatın fayda ile ilgisi bulunur. Bazı filozoflar ise, sanatın fayda ile bir ilgisi olmadığını, sanatın, sanat için olduğu, sanatta hiç bir maddî fayda aramaması gerektiği görünüşünü savunurlar. Bu görüşü savunanlar, güzel bulduğumuz bir çok şeylerin faydalı olmadıklarını söylerler. Bazı filozof ve düşünürler ise, sanatta güzel le birlikte, iyi, fayda ve gerçek vasıflarının da bulunduğunu söylerler.Sanat, insandaki güzeli sevmek ve ondan zevk almak duygusundan doğmuştur. Vücudun gelişmesi için gerekli besin maddeleri gibi, insan ruhunun da gelişmesi için sanata ihtiyaç vardır. Sanatlar, genel olarak iki büyük sınıfa ayrılır: a - Mekanik sanatlar, b - Güzel sanatlar.


Mekanik sanatlar, elle ve âletlerle yapılan sanatlardır. Dokumacılık, duvarcılık, dülgercilik, marangozluk, demircilik gibi. Fakat bu mekanik sanatlara, Türkçede çoklukla zanaat kelimesi karşılık olarak kullanılır.


Güzel sanatlar, estetik duygular uyandıran, güzellikle ilgili sanatlardır. Güzel sanatlar, başlıca yedi şubeye ayrılır.

Sanat Nedir Sanat Dalları Nelerdir


Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, batı kültürünün etkisiyle, ingilizcedeki 'art' sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha geniş anlamda kullanılır. Gerek İngilizce'deki 'art' ('artificial' = yapay), gerek Almanca'daki 'Kunst' ('künstlich' = yapay) gerekse Türkçe'deki Arapça kökenli 'sanat' ('suni' = yapay) sözcükleri içlerinde yapaylığa dair bir anlam barındırır. Sanat, bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış, ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş, 1950 ve 60'larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi çekilmiştir.


Biçim verilen malzeme değiştikçe, sanatın değişik adlara ayrılması mümkün olabiliyor. Ancak, sanatı çeşitlendirirken sadece malzeme yönüyle sınıflandırma yapmak mümkün değildir. Malzemenin yanı sıra, ifade ediş biçimi veya daha kapsamlı bir ifadeyle yaratıcılık, bu sınıflandırmada önemli bir etkendir. Sözgelimi, bir heykeltıraş da ağaca biçim verebilir, bir marangoz da... Fakat heykeltıraşın ağaca biçim verişteki ifade tarzı ile, marangozun biçimlendirmesindeki ifade tarzı aynı değildir. Heykeltıraş biçimlendirmesini alışılmışın dışında, yeni ve özgün bir biçimde yaparken, marangoz ise alışılmış, bilinen veya tekrar edilen bir biçimlendirme yapar.


Bu bakımdan sanat genel olarak önce iki gruba ayrılır

a) Pratik sanatlar / endüstriyel sanatlar (zanaat),

b) Güzel sanatlar.


Güzel sanatlar deyince aklımıza, insan yaratıcılığı, insanın ilk çağlardan bu yana kendini ifade ettiği, tam yetkinleşemediği dönemlerde, çizgi, boya, kil yoluyla içini döktüğü biçimler, desenler, çeşitli oluşumlar geliyor. Yetkinleştiği dönemlerde ise, örnekler çok çeşitli. Sözgelimi, ünlü Rönesans sanatçıları, yapılar, anıtlar, köprüler, müzeleri dolduran resimler, sonra şiirler ya da Mimar Sinan'ın camileri, çeşmeleri, köprüleri .. Derken günümüzün sanat eserleri, insan aklıyla duygularının estetik beğenisiyle yaratıcı gücünün ortaya koyduğu, bilim ve teknolojinin de en üst seviyelerindeki çağımız sanatçılarının sanat ürünleri : Çağdaş resim, heykel, roman, tiyatro, sinema, çelik ve cam yapılar, incecik kullanım eşyaları, sesin, ışığın, rengin, oyun gücünün birleştiği büyük sahne olayları, türlü tasarımlar.
Acaba güzel sanatları nasıl sınıflandırabiliriz


Geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.


Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflar. Sözgelimi "görsel sanatlar" (plâstik sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları, resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta topluyor. Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme ve hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gibi sanatları kapsamaktadır.

Ancak, bu sınıflandırmanın ister istemez dışında kalabilen bazı türler de olabiliyordu. Sözgelimi, karikatür veya seramik gibi. Bu sebeple, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuştur. Bu sınıflama, söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği gözönünde bulundurulmaktadır. Buna göre, şöyle bir sınıflandırma yapılabilir :


Yüzey Sanatları : Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır: Resim ve türleri ( yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimler ), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme vb.


Hacim Sanatları : Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Sözgelimi heykel, seramik, anıtlar gibi.


Mekân Sanatları : İç ya da dış mekânı içine alan ya da düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimarî olmak üzere (bahçe mimarîsi, peyzaj mimarîsi), çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları.


Dil Sanatları : Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır: Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi.


Ses Sanatları : Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır : Halk müzikleri, klâsik müzikler gibi.


Hareket Sanatları : İnsanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır: Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb.


Dramatik Sanatlar : İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır: Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak gösterebiliriz.


GÖRSEL SANAT NEDİR

Görsel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için kullanılmıştır. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.


Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki "güzel", sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır.


GÖRSEL SANATIN DALLARI NELERDİR


Resim

Soyut

Natürmort

Figüratif

Nü (Çıplak)

Portre

Slayt

Duvar Boyama

Önemli Ressamlar ve EserleriÖzgün Baskı

Gravür

Serigrafi

Taş Baskı

Ağaç Baskı

Özgün Baskı SanatçılarıHeykel

Rölyef

Büst

Anıt Heykeller

Sanatçılar ve EserleriSeramik ve CamFotoğrafçılık

Teknik Bilgiler
Sanatçılar ve ÇalışmalarıGrafik

Karikatür

Illustrasyon

Manga

Animasyon

Çizgi Film

Çizgi Roman

Anime

Amblem/logotype

Grafik, Resim, 3d YazılımlarıGeleneksel Sanatlar / Geleneksel El Sanatları- Zanaatlar

Süsleme Sanatları

Ebru

Tezhip

Hat Sanatı

Minyatür

Kalemişi

Bezeme

Mozaik

EL YAZMALARIHammaddesi Metal Olan Geleneksel Sanatlar

Demircilik

Bakırcılık

Bıçakçılık

Altın - Gümüş İşleri

Telkari

Savat


Hammaddesi Toprak Olan Geleneksel Sanatlar

SERAMİK

ÇİNİ

ÇÖMLEKHammaddesi Tahta-Ağaç Olan Geleneksel Sanatlar

Ağaç - Ahşap İşçiliği

Baston Asa

Müzik Aletleri Yapımı

Semercilik

KaşıkçılıkHammaddesi Taş Olan Geleneksel Sanatlar

Taş İşçiliği (Mimaride kullanılan Taş İşçiliği, Çeşmeler, Mezar Taşları)

Mermer İşçiliği

Süs Taşları İşçiliği

Lüle Taşı İşçiliği

Oltu Taşı İşçiliğiHammaddesi Cam Olan Geleneksel SanatlarHammaddesi Hayvansal Olan Geleneksel SanatlarHammaddesi Hayvansal Lif Olan Geleneksel Sanatlar

1)Kimyasal Yapılarına Göre:

2)Hayvandan Elde Ediliş Şekillerine Göre:

3)Lif Uzunluğuna Göre:

Yün ve KıllarHammaddesi Hayvansal Deri Olan Geleneksel Sanatlar

Yemenicilik

Çarık

Cilt İşleri

Kat'ı

Gölge Oyunu Tipleri

Tarım, Mutfak Araçları Yapımı

Kemik , Boynuzdan Yapılan El Sanatları

Aksesuar İşleriHammaddesi Bitkisel Lif Olan Geleneksel Sanatlar

Hasır Dokuma

Sepet Örücülüğü

NazarlıkİşlemelerÖrgüler

Yöresel örgüler

Oyalar

ÇoraplarDokumalar


1)Mekik Dokumalar:Kumaş Dokuma, Siirt Battaniyesi, Kolan, çarpana dokuma

2)Kirkitli Dokumalar:

A)Kirkitli Düz Dokumalar:Kilim, Cicim, Zili (sili), Sumak


B)Kirkitli Havlı dokumalar:Halı


3)Mekiksiz Dokumalar:Palaz, Kolan, çarpana (kartlı, kartsız dokumalar)

4)Dokusuz Dokular (Keçe)Sıkıştırma İşleri (Keçe)

-Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi, Renk, Desen, Teknik ve Kullanım Özellikleri


Geleneksel Sanatlarda Renk, Desen, Boyamacılık


Türk El Sanatları Tanıtma Derneği


Ayrıca;


Temel Tasarım

Sanatın Elemanları :Çizgi,Renk,Biçim,Form,Doku,Valör,Espas.

Sanatın İlkeleri : Denge,Ritm,Hareket,Zıtlık,Bütünlük,Vurgu,Motif.Görsel Tasarım İlkeleri

Şekil - Zemin Anlatımları

Görsel Ritm

Zıtlık

Egemenlik-Odak Noktası

Düzlem

Görsel DengeGörsel Tasarım Öğeleri

Leke

Nokta

Hacim

Çizgi

Renk

Doku

Biçim

ÖlçüBiçimlendirme Teknikleri (2 Boyutlu)

Karakalem

Füzen

Marker

Sulu Boya

Pastel Boya

Guvaj Boya

Kuru Boya

Yağlı Boya

Akrilik

Lavi

Baskıresim

Parmak Boya

Kolaj

Vitray

Karışık Teknik

Grafiti Sanatı

Batik

FreskBiçimlendirme Teknikleri (3 Boyutlu)

Origami

Mask

Mozaik

Büst

Artık Malzemeler

MaketMimari

Dönemler, Üsluplar ve Eserler

MimarlarSanat HaberleriSergi, Organizasyon, Sanat GalerileriGörsel Sanatlar YayınlarıGörsel Sözlük

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Güzel sanatlar bölümünün taban puanı kaçtır? dBuse 5n1k 0 05-03-2013 00:00
Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri RittyBoy Edebiyat 0 10-14-2010 20:25
Türkçülük Akmı ve Güzel Sanatlar RittyBoy Edebiyat 0 10-12-2010 17:25
ATATÜRK’ÜN GÜZEL SANATLAR VE SANATÇI İLE İLGİLİ SÖZLERİ ChAtlackGirlL Cumhuriyet Tarihi 0 06-25-2010 15:37
Atatürk ve Güzel Sanatlar Turkcell Ulu Önder Atatürk 0 12-04-2009 12:11Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose