AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Vee Ders.. > Dersler.. > Edebiyat

Eş Anlamlı Kelimeler - Anlamdaş Kelimeler

Edebiyat
Eş Anlamlı Kelimeler - Anlamdaş Kelimeler, ve Eş Anlamlı Kelimeler - Anlamdaş Kelimeler a dan z ye eş sesli kelimeler, a dan z ye kadar eş sesli kelimeler, a dan z ye kadar eş sesli kelimeler, adan zye eş sesli sözcükler, belirlemek eş seslisi, belirlemek kelimesi, belirlemekin eş, esi, eş sesli kelimeler a dan z ye, güç kelimesinin eş sesli, lati, yel eşseslisi, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
06-07-2010 13:10 Yazan: shekerkisS
Eş Anlamlı Kelimeler - Anlamdaş Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler - Anlamdaş Kelimeler

Sponsorlu Bağlantılar

Eş Anlamlı Kelimeler - Anlamdaş Kelimeler
Eş Anlamlı Anlamdaş Sözcükler Hakkinda - Eş Anlamlı Kelimeler - Anlamdaş Kelimeler Hakkinda BilgiAynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavramı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığındaki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

Örneğin;


* ev-konut,

* imtihan-sınav,

* mektep-okul,

* hürriyet-özgürlük,

* bellek-hafıza,

* cevap-yanıt,

* kıla-vuz-rehber,

* amaç-gaye-hedef-maksat,

* kaybetmek-yitirmek


sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş anlamlıdır.

Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek daha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “siyah"tır.

Ancak;


* “Onun gibi kara gün dostu adam az bulunur.”


cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “siyah” değil, “kötü”dür.


* “Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sormuşlar.”

* “Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”


Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.


* “Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”

* “Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”


Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcükleri Eş Anlamlı kelimelerdir.


* “O eskiden güçlü bir çocuktu.”

* “Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”


Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükleri anlamdaş sözcüklerdir.

Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak” sözcüğünü farklı cümlelerde kullanalım:


I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.

II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.

III. Onun bu sözleri bana battı.

IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.

V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.


“Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cümlede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamında kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.
Esanlamli kelimeler


güçlü – kuvvetli

değerli – kıymetli

beyaz – ak

öykü – hikâye

duygu – his

yıl – sene

konuk – misafir

bencil – egoist

ayrım – fark

ayrıntı – detay

öğretmen – muallim

öğrenci – talebe

dil – lisan

görev – vazife

sınav – imtihan

ad – isim

dize – mısra

deneyim – tecrübe

armağan – hediye

yanlış – hata

soru – sual

uslu – akıllı

okul – mektep

sözcük – kelime

basınç – tazyik

kişi – şahıs

gezi – seyahat

gezgin – seyyah

özverili – fedakâr


O eskiden güçlü bir çocuktu.

Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli.


Annesine çok değerli bir hediye almış.

Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi.


O yıllarda köyümüzde mektep yoktu.

Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir.


Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir.

Bu işte tecrübe kazanmak yıllar alır.


Geçen ay izlediğim filmin adı bir türlü aklıma gelmiyor.

Çocuk doğmadan isim kavgasına başladınız.


Manilerde asıl duygu, son iki dizede verilir.

İki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir.

A'dan Z'ye esanlamli kelimeler


abide :anıt

acele :çabuk

acemi :toy

aciz :güçsüz

adalet :hak

adet :sayı

aka :büyük

akıl :us

al :kırmızı

alelade :sıradan

aleni :açık

ara :fasıla

araba : otomobil

armağan :hediye

aşk :sevi

atik :seri

ayakkabı abuç

bağışlama :affetme

bacı :kız kardeş

baş :kafa

bayağı :adi

beyaz :ak

bonkör :cömert

cennet :aden

cevap :yanıt

cılız :zayıf

cimri inti

cümle :tümce

çabuk :acele

çağrı :davet

çamur :balçık

çare :umar

denk :müsavi

deprem :zelzele

dilek :istek :arzu

dizi :sıra

doktor :hekim

dost :arkadaş

edebiyat :yazın

edep :adap

ehemniyet :önem

elbise :esbap

emniyet :güven

eser :yapıt

eş anlamlı sözcükler :anlamdaş sözcükler

ev :konut

fakir :yoksul

fayda :yarar

fena :kötü

fikir :düşünce ya da ide

gemi :vapur

gezmek :dolaşmak

gökyüzü :sema

gözlem :rasat

güç :kuvvet

hadise : olay

hareket :kinetik

hasım :düşman

hasret :özlem

hatıra :anı

hediye :armağan

hekim :doktor

hısım :dost

ırak :uzak

ırmak :nehir

idadi :lise

idare :yönetim

ihtiyar :yaşlı

ihtiyaç :gereksinim

ilan :duyuru

ilişki :münasebet

imtihan :sınav

isim :ad

istasyon :gar veya Terminal

istikbal :gelecek

işçi :amele

ivedi :çabuk

izahat :açıklama

kabiliyet :yetenek

kafa :baş

kahin : medyum veya öz Türkçesi bilici

kalp :yürek

kanıt :delil

kelime :sözcük

kılavuz :rehber

kırmızı :al

kıyı :kenar veya sahil

kirli is

kolay :basit

konuk :misafir

kural :kaide

kuvvetli :güçlü

küçük :ufak veya minik

lider :önder

mal :meta

mani :engel

matem :yas

mektep : okul

mektup :name

merkep :eşek

misafir :konuk

misal :örnek

muharebe :savaş

mübarek :kutsal

namzet :aday

nehir :ırmak

nesil :kuşak

nezir :adak

okul :mektep

ortalama :vasat

oy :rey

öğrenci :talebe

öğretmen :muallim

önder :lider

örnek :misal

öykü :hikaye

problem :sorun

rey : oy

rüştiye : ortaokul

rüzgar :yel

saadet :mutluluk

sabit :durağan (durgun)

sağlık : sıhhat

savaş :cenk veya muharebe

sebep :neden

sene :yüzyıl ya da asır

serüven :macera

sevinç :mutluluk

sınav :imtahan

sınıf :derslik

sitane :yıldız

siyah :kara

son :nihayet

sonbahar :güz

soru :sual

sorumluluk :mesuliyet

sözcük :kelime

sözlük :lügat

şaka :latife

şakacı :nüktedan

tabiat :doğa

tartışma :münakaşa

temel :esas

tören :merasim

tren :şimendifer

tutsak :esir

tümce :cümle

uçak :tayyare

ulu :yüce

ulus :millet

usta :ehil

uyarı :ikaz

uygarlık :medeniyet

üzüntü :tasa

vakit :zaman

vatan :yurt

vazife :görev

veteriner :baytar

vilayet :il

Yaşlı :ihtiyar

yel :rüzgar

yemek :aş

yetenek :beceri ye da kabiliyet

yıl :sene

yılmak :bıkmak

yoksul :fakir

yurt :vatan

yürek :kalp

yüz :sima :çehre :surat

zehir :agu

zengin :varlıklı

zırnık :metelik

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
B İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler nelerdir? buqunasK 5n1k 0 05-09-2013 19:05
C İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler nelerdir? dBuse 5n1k 0 05-07-2013 04:07
Eş anlamlı kelimeler nelerdir? buqunasK 5n1k 0 05-05-2013 09:00
Baby s First: Kelimeler - UzZMaN Kitap Tanıtımı 0 01-18-2013 12:21
Osmanlıca Kelimeler giray41 Genel Tarih 0 06-06-2010 23:31Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose