AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Yaşama Dair > Dini Bölüm & İslam Dünyası > İlmihal > Dua Nimeti

Ayet-el Kûrsi !

Dua Nimeti
Ayet-el Kûrsi !, ve Ayet-el Kûrsi ! hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
08-26-2013 04:07 Yazan: husnuzan
Ayet-el Kûrsi !

Ayet-el Kûrsi !

Sponsorlu Bağlantılar

AYET-EL KÛRSİ !
" K u r â n - ı K e r i m i n E f e n d i s i "
(Kurân-ı Kerimin Seyyidi ve en büyüğüdür)

 Ayet-el Kûrsi !


Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.


255. Allah... Ondan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmaksızın Onun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, Onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. Onun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması Ona güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi 255. Ayettir)


Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir.

-Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeydi (RA) çağırarak yazdırmıştır.

-Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.

-Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblisin yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

-Peygamber Efendimizin(SAV) Ayet-el Kûrside bulunan "Yâ Hayyu - Yâ Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan ALLAHım Senin Rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini herşeyden boşaltıp, onu ALLAHın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret" buyurmaktadır.

-Ayet-el Kûrside bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerimede, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAHu Teâlânın İsmi geçmektedir.

-Yatmadan okuyana ALLAHu Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

-Yâ RasulULLAH (SAV) Kurân-ı Kerimin hangi Sûresi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabeye(RA), "İhlâs Sûresi" buyurdu. O Sahabe(RA) "Kurân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür." diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) "Ayet-el Kûrsidir" buyurdu. (Darimi)

-Ayet-el Kûrsiyi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kurân-ı Kerimin dörtte biridir.

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan ALLAHa C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsinin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arşın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan ALLAHu Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(Ona Tazimde bulunur.)" (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsiyi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAHu Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir." (Beyhâki)

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kurân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsidir." (Beyhâki)

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsiyi okursa, diğer namaza kadar ALLAHın C.C. zimmetinde olur." (Heysemi)

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim Ayet-el Kûrsiyi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH C.C. ona yardım eder" (Suyuti, Dürrül Mensûr)

-(şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, Araf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak ALLAHu Teâlâya sığındırılması gerekir(Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Sen Ayet-el Kûrsiden neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka ALLAH C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır." (Suyuti)

-Efendimiz(SAV) Sûre-i Bakaranın sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsiyi okuduğu zaman gülerdi ve "Onlar Arşın altındaki, Rahmanın (Teâlâ) hazinesindendir." buyururdu. (Suyuti)

-Seleme İbni Kays(RA) "ALLAHu Teâlâ, ne Tevratta, ne İncilde, nede Zeburda Ayetel Kûrsiden daha büyük bir Ayet indirmedi." (Suyuti)

-Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsinin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir(büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.

-Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAHın C.C. izniyle hasıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).

-Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BİİZNİLLAH şifa bulur.

-Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.

-Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (K.V.) buyurmuştur.

-Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır.

-Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

-Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsiyi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 


Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose