AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Yaşama Dair > Dini Bölüm & İslam Dünyası > Diğer Peygamberler

HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı

Diğer Peygamberler
HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı, HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem'in Yaratılışı HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem'in Yaratılışı Şüphesiz, Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona demesiyle o da hemen oluverdi. (Al-i İmran Suresi, 59) Allah'ın Hz. Adem'e İsimleri Öğretmesi Hani Rabbin, Meleklere: dedi. (Bakara Suresi, 30-31) Meleklerin Allah'a Olan İtaatleri Dediler ki: (Bakara Suresi, 32-33) Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti. Ancak iblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp-dayattı. (Hicr Suresi, 29-31) İblis'in (Şeytanın) İsyanı Hani, ve HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı adem kıssası, hazreti adem kıssası, hazreti ademin kıssası, hz adem kıssaları, hz adem kıssası, hz ademin kısası, hz ademin kıssaları, hz ademin kıssası, hz. ademin bir kıssası, hz.ademin kıssaları, hz.ademin kıssası, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
01-05-2010 20:57 Yazan: Harrby
HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem'in Yaratılışı

HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem'in Yaratılışı

Sponsorlu BağlantılarHZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı

HZ. ADEM KISSASIHz. Adem'in YaratılışıŞüphesiz, Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı demesiyle o da hemen oluverdi. (Al-i İmran Suresi, 59)Allah'ın Hz. Adem'e İsimleri ÖğretmesiHani Rabbin, Meleklere: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı dedi. (Bakara Suresi, 30-31)Meleklerin Allah'a Olan İtaatleriDediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Bakara Suresi, 32-33)HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti. Ancak iblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp-dayattı. (Hicr Suresi, 29-31)İblis'in (Şeytanın) İsyanıHani, meleklere: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışışu bana karşı yücelttiğine bir bak; andolsun, eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan, onun soyunu -pek az dışında- kuşkusuz kendime bağlı kılacağım. (İsra Suresi, 61-62)Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hicr Suresi, 32-35)(Allah) Dedi: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 12-13)Şeytanın İsyanda IsrarıDedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hicr Suresi, 36-38)O da: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı dedi. (Araf Suresi, 14)Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer; kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiç bir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz, bir elçi gönderinceye kadar (hiçbir topluma) azap edecek değiliz. (İsra Suresi, 15)Demişti ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in YaratılışıŞu bana karşı yücelttiğine bir bak; andolsun, eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan, onun soyunu -pek az dışında- kuşkusuz kendime bağlı kılacağım. (İsra Suresi, 62)Şeytanın YeminiDedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 16-17)Şeytanın EtkisiDedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hicr Suresi, 39-41)HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı Vekil olarak Rabbin yeter. (İsra Suresi, 65)HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hicr Suresi, 42-43)Şeytanın KovulmasıDemişti ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı Şeytan, onlara aldatmadan başka birşey vadetmez. (İsra Suresi, 63-64)(Allah) Dedi: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 18)Hz. Adem'in İmtihanıVe ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. (Araf Suresi, 19)Ve dedik ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Bakara Suresi, 35)Bunun üzerine dedik ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Taha Suresi, 117-119)Andolsun, Biz bundan önce Adem'e ahid vermiştik, fakat o, unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. (Taha Suresi, 115)Şeytana Uyma ve KarşılığıŞeytan, kendilerinden 'örtülüp gizlenen çirkin yerlerini' açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 20-22)Sonunda şeytan ona vesvese verdi; dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı Böylece ikisi ondan yediler, hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi, üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp-örtmeye başladılar. Adem, Rabbine karşı gelmişoldu da şaşırıp-kaldı. (Taha Suresi, 120-121)HZ. NUH KISSASIHz. Nuh'un, Kavmine Peygamber Olarak GönderilmesiAndolsun Biz Nuh'u kendi kavmine (toplumuna) gönderdik. Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 59)Hz. Nuh'un, Kavmini Tevhide ÇağrısıAndolsun, Biz Nuh'u kavmine gönderdik. (Onlara[img]images/smilies/smile.gif" border="0" alt="" title="Smile" class="inlineimg" /> HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (dedi). (Hud Suresi, 25-26)Şüphesiz, Biz Nuh'u; HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı diye kendi kavmine (Peygamber olarak) gönderdik. (Nuh Suresi, 1)Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Müminun Suresi, 23)Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. (Ankebut Suresi, 14)Nuh kavmi de gönderilen (Peygamber)leri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Nuh: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in YaratılışıArtık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin. (Şuara Suresi, 105-110)Hz.Nuh'a Karşı İnkarcıların TavrıDediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Şuara Suresi, 111-115)Bunun üzerine, kavminden inkâra sapmışönde gelenler dediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Müminun Suresi, 24-25)Hz. Nuh'un Tebliğe Devam EtmesiO da dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Nuh Suresi, 2-20)Hz. Nuh'un, Kavmine Karşı TavrıKavminden, ileri gelen inkârcılar: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 27-31)Kavmimin önde gelenleri: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 60-63)Dediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 32-34)Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in YaratılışıEy kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın (veya tasa konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın- verin. (Yunus Suresi, 71)Dediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Şuara Suresi, 116)Nuh'a vahyedildi: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 36)Nuh Kavminin Helak Olması: Geminin İnşa EdilmesiBöylelikle Biz ona: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı diye vahyettik. (Müminun Suresi, 27)HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 37-39)Müminlerin Gemiye BinmesiSonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman, dedik ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 40-41)Tufanın BaşlamasıBiz de 'bardaktan boşanırcasına akan' bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de 'coşkun kaynaklar' halinde fışkırttık. Derken su, takdir edilmişbir işe karşı (hükmümüzü gerçekleştirmek üzere) birleşti. Ve onu da tahtalar ve çiviler(le inşa edilmişgemi) üzerinde taşıdık; Gözlerimiz önünde akıp-gitmekteydi. (Kendisi ve getirdikleri) inkâr edilmiş-nankörlük edilmişolan (Nuh)a bir mükafaat olmak üzere. (Kamer Suresi, 11-14)Hz. Nuh'un, Oğluyla Konuşması(Gemi) Onlarla dağlar gibi dalga(lar) içinde yüzüyorken Nuh, bir kenara çekilmişolan oğluna seslendi: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı Ve ikisinin arasına dalga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu. (Hud Suresi, 42-43)Allah'ın Hz. Nuh'a ÖğüdüNuh, Rabbine seslendi. Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 45-47)Tufanın Sona ErmesiDenildi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı denildi. (Hud Suresi, 44)Gemideki Müminlerin KurtulmasıHZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 48)Bunun üzerine, onu ve onunla birlikte olanları (insan ve hayvanlarla) yüklü gemi içinde kurtardık. (Şuara Suresi, 119)Böylece Biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmışolduk. (Ankebut Suresi, 15)Nuh'un kavmi de, elçileri yalanlandıklarında onları suda boğduk ve insanlar için bir ayet kıldık. Biz zulmedenlere acıklı bir azab hazırladık. (Furkan Suresi, 37)Andolsun, Nuh Bize (dua edip) seslenmişti de, ne güzel icabet etmiştik. Onu ve ailesini, o büyük üzüntüden kurtarmıştık. Ve onun soyunu, (dünyada) onları da baki kıldık. Sonra gelenler arasında ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık. Alemler içinde selam olsun Nuh'a. (Saffat Suresi, 75-79)Andolsun, Biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? (Kamer Suresi, 15)Ve de ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve Biz gerçekten denemeden geçiririz. Sonra onların ardından bir başka insan-nesli yaratıp-inşa ettik. (Müminun Suresi, 29-31)HZ. HUD KISSASIHz. Hud'un, Ad Kavmini Allah'a ÇağırmasıAd (halkına da) kardeşleri Hud'u (gönderdik). Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in YaratılışıEy kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz yalan olarak (tanrılar) düzenlerden başkası değilsiniz. (Hud Suresi, 50)Ad (toplumuna da) kardeşleri Hud'u (gönderdik.) (Hud, kavmine[img]images/smilies/smile.gif" border="0" alt="" title="Smile" class="inlineimg" /> HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı dedi. (Araf Suresi, 65)Hani onlara kardeşleri Hud: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı demişti. Gerçek şu ki, ben size gönderilmişgüvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. (Şuara Suresi, 124-127)Kavminin Hz. Hud'a CevabıKavminin önde gelenlerinden inkâr edenler dediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 66-69)Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Üstünüze gökten sağanak (yağmurlar, bol nimetler) yağdırsın ve gücünüze güç katsın. Suçlu-günahkarlar olarak yüz çevirmeyin. HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 52-57)Ad Kavminin İnkar Etmede IsrarıDediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 70-71)Dediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Şuara Suresi, 136-138)Kendi kavminden, inkâr edip ahirete kavuşmayı yalanlayan ve kendilerine, dünya hayatında refah verdiğimiz önde gelenler dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Müminün Suresi, 33-38)Hz. Hud'un, Allah'tan Kavminin Helakını İstemesi(Peygamber) Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Müminün Suresi, 39-40)Ad Kavminin HelakıDerken, hak (ettikleri cezaya karşılık) olmak üzere, o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Böylece onları bir süprüntü kılıverdik. Zulmeden kavim için yıkım olsun. (Müminun Suresi, 41)Böylelikle onu yalanladılar, Biz de onları yıkıma uğrattık. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmişdeğildirler. (Şuara Suresi, 139)Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka çürütüp-kül gibi dağıtıyordu. (Zariyat Suresi, 42)Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler. (Hakka Suresi, 6)(Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymişgibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Şimdi onlardan hiç arta kalan (birşey) görüyor musun? (Hakka Suresi, 7-8)Sonra onların ardından başka nesiller yaratıp-inşa ettik. (Mümimün Suresi, 42)Böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmamışolanların kökünü kuruttuk. (Araf Suresi, 72)İşte Ad (halkı) Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddettiler. O'nun elçilerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emri ardınca yürüdüler. Ve bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete tabi tutuldular. Haberiniz olsun; gerçekten Ad (halkı), Rablerine (karşı) inkâr ettiler. Haberiniz olsun; Hud kavmi Ad'a (Allah'ın rahmetinden) uzaklık (verildi). (Hud Suresi, 59-60)HZ. SALİH KISSASIHz. Salih'in Semud Kavmine PeygamberOlarak GönderilmesiAndolsun, Biz Semud (kavmine de) kardeşleri Salih'i: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı diye (demek üzere) gönderdik. Bir de ne görsün, onlar birbirlerine düşman kesilmişiki gruptur. (Neml Suresi, 45)Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik).. (Araf Suresi, 73)Tevhide ÇağrısıSemud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik. Salih[img]images/smilies/smile.gif" border="0" alt="" title="Smile" class="inlineimg" /> HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı dedi. (Araf Suresi, 73)Semud (halkına da) kardeşleri Salih'i (gönderdik). Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 61)HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 74)Hani onlara kardeşleri Salih: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Şuara Suresi, 142-150)Semud Kavminin Hz. Salih'e Karşı GelişiSemud (halkı) azgınlığı dolayısıyla yalanladı; (Şems Suresi, 11)Dediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 62)Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler), içlerinden iman edip de onlarca zayıf bırakılanlara (müstaz'aflara) dediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 75-76)Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı. Dediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı Onlar yarın, kimin çok yalan söyleyen, kendini beğenmişbir şımarık olduğunu bilip-öğreneceklerdir. (Kamer Suresi, 23-26)Hz. Salih'in Kavminin Dişi Deve İle DenenmesiDedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 63-64)Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışıİşte, bu bir dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onun, belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle dokunmayın, sonra büyük bir günün azabı sizi yakalar. (Şuara Suresi, 155-156)Gerçek şu ki Biz, bir fitne (imtihan ve deneme konusu) olarak o dişi deveyi kendilerine göndereniz. Şu halde sen onları gözleyip-bekle ve sabret. HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağını kapıp 'hayvanı ayağından biçip yere devirdi.' (Kamer Suresi, 27-29)En 'zorlu bedbahtları' ayaklandığında, Allah'ın elçisi onlara dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Şems Suresi, 12-13)Kavmin Deveyi ÖldürmesiFakat, onu yalanladılar, deveyi yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla 'onları yerle bir etti, kırıp geçirdi'; orasını da dümdüz etti. (Şems Suresi, 14)Fakat onu öldürdüler. (Salih) Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 65)HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Şuara Suresi, 157)Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Neml Suresi, 46-47)Kavmin Fesat ve Fitne ÇıkarmasıŞehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik-düzenlik bırakmıyorlardı. Kendi aralarında Allah adına and içerek, dediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Neml Suresi, 48-49)Böylelikle dişi deveyi öldürdüler ve Rablerinin emrine karşı çıkıp (Salih'e de şöyle) dediler: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 77-79)Semud Kavminin Helak OlmasıDerken arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağını kapıp 'hayvanı ayağından biçip yere devirdi. 'Şu halde Benim azabım ve uyarmam nasılmış? Çünkü Biz onların üzerine bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar, ağıldaki çalı-çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler. (Kamer Suresi, 29-31)Emrimiz geldiği zaman, tarafımızdan bir rahmetle Salih'i ve O'nunla birlikte iman edenleri o günün aşağılatıcı azabından kurtardık. Doğrusu senin Rabbin, güçlü olandır, aziz olandır. O zulmedenleri dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüşolarak sabahladılar. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun; Semud (halkı) gerçekten Rablerine (karşı) inkâr etmişlerdi. Haberiniz olsun; Semud (halkına Allah'ın rahmetinden) uzaklık (verildi.) (Hud Suresi, 66-68)Derken, sabah vaktine girdiklerinde, onları o dayanılmaz-çığlık yakalayıverdi. (Hicr Suresi, 83)Böylece azap onları yakaladı. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmişdeğildirler. (Şuara Suresi, 158)Artık sen, onların kurdukları hileli-düzenin uğradığı sona bir bak; Biz, onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. İşte, zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüşıpıssız evleri. Şüphesiz bilen bir kavim için bunda bir ayet vardır. (Neml Suresi, 51-52)Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtulmak için) onlara yetmedi. (Hicr Suresi, 84)Fakat, onu yalanladılar, deveyi yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla 'onları yerle bir etti, kırıp geçirdi'; orasını da dümdüz etti. (Şems Suresi, 14)İşte, zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüşıpıssız evleri. Şüphesiz bilen bir kavim için bunda bir ayet vardır. İman edenleri ve sakınanları da kurtardık. (Neml Suresi, 52-53)HZ. İBRAHİM KISSASIHz. İbrahim'in Ahlakı, Allah Katındaki SeçkinliğiOnlara İbrahim'in haberini de aktar-oku: (Şuara Suresi, 69)İbrahim, ne yahudi idi, ne de Hıristiyandı: ancak, O hanif (muvahhid) bir Müslümandı, müşriklerden de değildi. (Al-i İmran Suresi, 67)Gerçek şu ki, İbrahim (tek başına) bir ümmetti; Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhiddi ve o müşriklerden değildi. O'nun nimetlerine şükrediciydi. (Allah) onu seçti ve doğru yola iletti. (Nahl Suresi, 120-121)Doğrusu İbrahim de onun (soyunun) bir kolundandır. Hani o, Rabbine arınmış(selim) bir kalp ile gelmişti. (Saffat Suresi, 83-84)Kitap'ta İbrahim'i de zikret. Gerçekten o, doğruyu-söyleyen bir Peygamberdi. (Meryem Suresi, 41)İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi, yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıyla idi. Kendisine, onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim, çok duygulu, yumuşak huyluydu. (Tevbe Suresi, 114)Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi. (Hud Suresi, 75)Sonra gelenler arasında ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o, Bizim mümin olan kullarımızdandır. (Saffat Suresi, 108-111)İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel din'li kimdir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir. (Nisa Suresi, 125)Kendi nefsini aşağılık kılandan başka, İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, Biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir. (Bakara Suresi, 130)Andolsun, bundan önce İbrahim'e rüşdünü vermiştik ve Biz onu (doğruyu seçme yeteneğinde olduğunu) bilenlerdik. (Enbiya Suresi, 51)Hz. İbrahim'in Allah'a Kesin Bilgi İle İman EtmesiBöylece İbrahim'e, -kesin bilgiyle inananlardan olması için- göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüşve demişti ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Enam Suresi, 75-78)Hani İbrahim: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Bakara Suresi, 260)Hz. İbrahim'in, Babasını ve Kavmini Tevhide Davet EtmesiHani İbrahim, babası Azer'e (şöyle) demişti: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Enam Suresi, 74)Hani babasına demişti: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Meryem Suresi, 42-48)Kavmini Uyarıp KorkutmasıHani, babasına ve kavmine: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Şuara Suresi, 70-82)Hani babasına ve kavmine demişti ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Saffat Suresi, 85-87)HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Ankebut Suresi, 17)Hani babasına ve kavmine demişti ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Enbiya Suresi, 52-57)Hz. İbrahim'in DuasıHZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Şuara Suresi, 83-88)Kendilerine onların gerçekten çılgın ateşin arkadaşları oldukları açıklandıktan sonra -yakınları dahi olsa- müşrikler için bağışlanma dilemeleri Peygambere ve iman edenlere yaraşmaz. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi, yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıyla idi. Kendisine, onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim, çok duygulu, yumuşak huyluydu. (Tevbe Suresi, 113-114)Hz. İbrahim'in Putları KırmasıSonra yıldızlara bir göz attı. HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı Derken onların üstüne yürüyüp sağ eliyle bir darbe indirdi. (Saffat Suresi, 88-93)Böylece o, yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti; belki ona başvururlar diye. HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Enbiya Suresi, 58-67)Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Saffat Suresi, 95-96)Hz. İbrahim ve NemrutAllah, kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı deyince, o inkârcı böylece afallayıp kalmıştı. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. (Bakara Suresi, 258)Hz.İbrahim'in Yakılmak İstenmesiDediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Enbiya Suresi, 68)Dediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Saffat Suresi, 97)Biz de dedik ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. (Enbiya Suresi, 69-70)Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Oysa biz, onları alçaltılmışlar kıldık. (Saffat Suresi, 98)Hz. İbrahim ve Hz. İsmailOnu ve Lut'u kurtarıp içinde, alemler (insanlık) için bereketler kıldığımız yere (ülkeye) çıkardık. (Enbiya Suresi, 71)Böylelikle, onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup-ayrılınca ona İshak'ı ve (oğlu) Yakup'u armağan ettik ve her birini Peygamber kıldık. (Meryem Suresi, 49)(İbrahim) Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı Doğrusu bu, apaçık bir imtihandı. Ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonra gelenler arasında ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o, Bizim mümin olan kullarımızdandır. (Saffat Suresi, 99-111)Rabbi ona: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı demişti. (Bakara Suresi, 131)Hz. İbrahim ve İsmail'in Mekke'ye GelişiHani İbrahim: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı demişti. (Bakara Suresi, 126)Hani İbrahim şöyle demişti: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (İbrahim Suresi, 35-41)HZ. LUT KISSASIHz. Lut'un, Kavmine GönderilişiBunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Ankebut Suresi, 26)Lut'a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar, bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize soktuk, çünkü o, salihlerdendi. (Enbiya Suresi, 74-75)İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete eriştirdik). Onların hepsini alemlere üstün kıldık. (Enam Suresi, 86)Hz. Lut'un, Kavmini Tevhide ÇağırmasıHani onlara kardeşleri Lut: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Şuara Suresi, 161-164)Lut Kavminin SapkınlıklarıHani Lut da kavmine şöyle demişti: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Araf Suresi, 80-81)HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Şuara Suresi, 165-166)Lut da; hani kavmine demişti: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı demek oldu. (Ankebut Suresi, 28-29)Lut da; hani kavmine demişti ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Neml Suresi, 54-55)Kavminin Hz. Lut'a CevabıDediler ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Şuara Suresi, 167)Kavminin cevabı: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı demekten başka olmadı. (Neml Suresi, 56)Kavminin cevabı: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı demekten başka olmadı. (Araf Suresi, 82)Lut (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanladı. (Şuara Suresi, 160)HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı demek oldu. (Ankebut Suresi, 29)Lut kavmi de uyarıları yalanladı. (Kamer Suresi, 33)Oysa andolsun, zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar, bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler. (Kamer Suresi, 36)Dedi ki: HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Ankebut Suresi, 30)Meleklerin Önce Hz. İbrahim'i Ziyareti ve Hz. İshak'ı MüjdelemeleriAndolsun, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman; HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı (Hud Suresi, 69-70)

HZ. ADEM KISSASI Hz. Adem in Yaratılışı


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Hz ADEM (a.s Harrby Diğer Peygamberler 0 01-05-2010 21:02
Hz. Âdem e Ruh Verilmesi: Selametle Diğer Peygamberler 0 01-05-2010 21:01
Âdem Aleyhisselâm ın Yaratılışı: Selametle Diğer Peygamberler 0 01-05-2010 20:59
Hz. Adem (s.a.) Mah-mud Diğer Peygamberler 0 01-05-2010 20:58
Hz. Adem in Peygamberliği Harrby Diğer Peygamberler 0 01-05-2010 20:55Powered By vBulletin® Copyright ©2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose