AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Yaşama Dair > Bayanlara Özel > Bakım Güzellik

Uykuda Meni Gelmesi Rahatsızlığı

Bakım Güzellik
Uykuda Meni Gelmesi Rahatsızlığı, ve Uykuda Meni Gelmesi Rahatsızlığı gece meni gelmesi, ruyada meninin gelmesi, rüyada meni gelmesi, uykuda meni akmasi, uykuda meni gelmesi, uykuda sperm, uykuda sperm gelmesi, uyurken meni, uyurken meni gelmesi, uyurken meninin gelmesi, uyurken sperm akması, uyurken sperm gelmesi, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
11-12-2010 13:00 Yazan: Bilgili
Uykuda Meni Gelmesi Rahatsızlığı

Uykuda Meni Gelmesi Rahatsızlığı

Sponsorlu Bağlantılar

Uykuda Meni Gelmesi Rahatsızlığı Erotik Düş Görmek

Kimsenin doğrudan doğruya sorumlu olmadığı, ama bununla birlikte birçok erkek ve kadına zevk sağlayan bir cinsel etkenlik de erotik görüntülere yer veren düşlerde ortaya çıkar. Kinseyin araştırmaları her on erkekten sekizinin ve her on kadından yedisinin böyle düşler gördüklerini doğrulamaktadır. Bu düşler erkeklerde çoğu kez meni gelmesiyle, kadınlarda ise bazen cinsel doyumla sona erer. Bu pisikofizyolojik olayın yaygınlığı konunun üzerinde durmayı gerektirmektedir. Bu olayı erotik düşlere yol açabilecek ruhsal itilimlere mi bağlamak gerektiği, yoksa aksine ruhsal uyarılmanın fizyolojik uyarılarla mı gerçekleştiği sorusu, uzun süre tartışılmış ve sonunda bu tartışmaların yararsız olduğu anlaşıl*mıştır. Kinsey araştırmaları sırasında, uykuda meni gelmesinin henüz düzenli cinsel ilişkilerde bulunmamış genç erkeklerde daha çok görüldüğünü saptamıştır. Bununla birlikte bu tür meni gelme olaylarının ergenliğin ilk döneminde çok az görüldüğünü, ama yeni yetişkin erkeğin cinsel etkinliğe ilişkin deneyleri arttıkça uykuda meni gelmesi olayları*nın sayısının yükseldiğini belirtmek gerekir. Bu durumda erotik düşlerin kökeninde mastürbasyondan cinsel ilişkilere kadar uzanabilen deneylerin yattığı düşünülebilir. Bütün cinsel ilişkilerde olduğu gibi, uykuda meni gelmesi olaylarının sıklığı da değişir. Bazı erkekler uykuları sıra*sında hiç boşalmadıkları halde, bazıla*rında bu durum aynı gecede iki ya dâ üç defa görülebilir. Alışkın olduğu herhan*gi bir maddeden (ilâç, uyuşturucu madde) birdenbire yoksun bırakılan kimselerde de, iki ya da üç hafta boyunca çok sayıda uykuda meni gelmesi olayları görülür. Erotik düşlerin ileri yaşlarda da varlığını sürdürmesi özellikle bilinçli bir cinsel etkinliğin yerini alması alışılmış cinsel uyarılara karşı tepkide bulunmayan kişilerde özellikle yaygındır. İleri yaşlarda uyku*da meni gelmesi olaylarına özellikle toplumla gerektiği gibi ilişki kuramamış ve cinsel etkinliğini düş dünyasına aktarmış çekingen kişilerde de rastlanır. Bu olaylara yol açan düşlerin konuları son derece çeşitlidir. Genellikle cinsel uyarıya yol açan durumlara yer verirler; kişi rüyasında etkin bir rol görmeyip olaylara seyirci kalmakla da yetinebilir.
Erotik düş görenlerin çoğu orgazm anında uyanırlar. Orgazm sırasında uykuyu sürdürenlere az rastlanır. Erkeklerin erotik düşleri zaman zaman ciddi bilimsel incelemelere konu olmuş*tur. Buna karşılık, kadının düşsel cinsel*liği son yıllara kadar aydınlatılamamıştı. Kinsey, 7000?den çok kadın üzerinde araştırma yaptıktan sonra, bu kadınların büyük çoğunluğunun, yani yaklaşık olarak yüzde yetmişinin erotik düşler sırasında cinsel doyuma ulaşabildikleri*ni saptamıştır. Cinselliğin, erkeğin ana ayrıcalığı olduğu görüşünden yola çıkan çağdışı ön yargı, kadınların erotik düşle*rine ilişkin bilgi noksanlığının da bir ne*denidir.
Erotik düş erkekte meni gelmesi gibi somut bir iz bırakır; kadın için böyle bir şey söz konusu değildir, çünkü dölyolu salgısı vücudun içinde kalır. Bazı dişi hayvanların erotik düş gördük*leri saptanmıştır. Bu gözlemler sırasın*da kızgın dişi köpeklerde karakteristik kasılma hareketleri görülmüş ve cinsel organlarında bir şişkinlik meydana gel*miştir; bu belirtiler kuşkusuz yoğun bir cinsel heyecanın sonucunda ortaya çıkmışlardır. Bunlardan başka, uyanık durumdayken cinsel doyuma ağır ve güç erişen kadınların uykuda cinsel doyuma hızla ve kolayca ulaştıkları yine gözlemler sonucunda anlaşılmıştır. Bu*nun nedeni belki de uyku sırasında ahlaksal yasakların etkisiz kalmasıdır. Bazı kadınların ise uyanıkken duydukla*rı cinsel zevki uykuda gerçekleşen doyumda da aynı yoğunlukta hissettik*leri meydana çıkarılmıştır. Bu da erotik düşün unutulmasının raslantısal olma*dığını göstermektedir.Unutma genellik*le, suçluluk duygusunu azaltma ya da ortadan kaldırma amacını güden bilinç*altı bir isteğin sonucudur. Kuşkusuz bilinçaltı baskı düşe çeşitli oranda müdahelede bulunabilir. Ahlaksal ya*saklar ne kadar güçlüyse bilinçaltında o kadar derine sızarlar. Bazı durumlarda kadınlar, cinsel doyuma erişebilirler. Bazı kadınlar ise, düşlerinin konusu tümüyle cinsel nitelik taşısa bile, cinsel doyuma ulaşamazlar. Bu durumlarda cinsel doyumun eşiğinde beklenmedik bir olay erotik sahneleri etkisiz hale getirerek kadının cinsel doyuma ulaş*masını engeller. Burada da yine ahlak*sal yasalara bağlı olan baskı ortaya çık*maktadır.
Erotik düşleri inceleyen uzmanlar ka*dınların bu düşleri anormal kabul etme eğiliminde olduklarını, erkeklerin ise aynı düşleri doğal bir yatışma biçimi olarak değerlendirdiklerini saptamışlar*dır. Bu konuda normalin ve anormalin nasıl belirlenebileçeği akla gelebilir.Normal bir cinsel birleşme sırasında cinsel doyuma ulaşamayan kadınlar ve henüz cinsel ilişkide bulunmamış baki*reler erotik düşlerin sağladığı zevki gözü kapalı kabul ederler mi? Bu zevkin bilincine sahip midirler? Bu sorulara doyurucu bir cevap vermek henüz mümkün değildir.
Kinseye göre, kadınların gördüğü erotik düşler erkeklerinkine oranla düş gücüne çok daha fazla yer verir. Homoseksüel konulu düşlerin ortalama*sı yüzde 16 gibi bir rakama ulaşacak kadar yüksektir. Ama bu oranın yüksek*liği homoseksüellik eğiliminin belirtisi sayılmamalıdır. Bu düş kadın için baskıdan kurtulma ve bilinçaltının en derin gerekliliklerini yerine getirme ara*cıdır. Kadınların yüzde otuz altısı düşlerinde" cinsel birleşmede bulunur; düşlerinde ırzlarına geçildiğini gören kadınların oranı ise yüzde dörttür Irza geçmede zorlama söz konusu olduğun*dan ve cinsel birlerşme kadın istemeden gerçekleştiğinden, düşte ırzına geçilme olayı kadının cinsel ilişkide her türlü sorumluluktan kaçınmak eğilimi olarak yorumlanabilir.
Freuda göre düş kişinin uyanıkken bastırdığı bilinçaltı arzuların somutlaşmasıdır. Uykuda, bilinçaltı kendini görüntülerle açığa vurur ve kişiyi, bastırdığı arzular konusunda simgelerin yardımıyle uyarır. Ama insan bu düş*leri yorumlamaktan kaçınır. Çünkü bu düşlerde gerçeğin ve giderek kendisi*nin hoş olmayan bir yansımasını gör*mekten korkar. İşte bu durumdadüşsel sansür ortaya çıkar ve bilinç ile bilinçaltı arasında bir süzgeç görevi yapar. Düşün bildirisini düşü gören kişi için kabul edilebilir biçimlere sokar. Çocukluk ve yeniyetmelik döneminde edinilen bütün ahlaksal değerler, bu durumda ise bir baskı ya da bir sansür biçiminde karışırlar. Bilinçaltından çı*kan hayallerin kabalığını gidererek bi*linç tarafından kabul edilebilir bir görünüm verirler.

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Uykuda Algı - Uykuda Algı 2011 Yeni Albüm Bilgili Albümler 0 10-17-2011 00:46
Erken meni gelmesi nedir? Bilgili Bakım Güzellik 0 11-12-2010 17:00
Uykuda Güzelleşin giray41 Bakım Güzellik 0 09-16-2010 11:40
Uykuda Konuşma TUtHiii Çocuk Sağlığı 0 08-13-2010 17:05
Uykuda Ağızdan Su Gelmesi Tedavisi shekerkisS Alternatif Sağlık 0 08-09-2010 23:32Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose