AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Yaşama Dair > Bayanlara Özel > Bakım Güzellik

Kamburluk nasıl tedavi edilir ?

Bakım Güzellik
Kamburluk nasıl tedavi edilir ?, ve Kamburluk nasıl tedavi edilir ? juvenıl kıfoz, kifoz kac yasinda tedavisi, kifoz lordoz kaç yaşına kadar tedavi olunabilir, kifoz nasil önlenebilir, kifoz nasıl geçer, kifoz nasıl giderilir, kifoz nasıl önlenir, konjenıtal kıfoz, kıfoz, kıfoz hastalıgı, kıfoz nasıl tedavı edılır, kıfoz tedavısı, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
11-06-2010 01:00 Yazan: UzZMaN
Kamburluk nasıl tedavi edilir ?

Kamburluk nasıl tedavi edilir ?

Sponsorlu BağlantılarDoğuştan yada sonradan*meydana gelen*kamburluğun tedavisi mümkün mü ve nasıl bir tedavi edilmesi gerekiyor, vb. sorularınıza ışık tutacak bilgileri Prof.Dr.Necdet Şükrü Altunun verdiği bilgilerde bulmanız mümkündür değerli turkax.com kullanıcılarımız..
KİFOZ (Kamburluk) Tanımı ;
Omurganın skolyozdan sonra en çok görülen şekil bozukluğudur. Tek başına olabileceği gibi, skolyoz ile birlikte de bulunabilir, bu durumda kifoskolyoz adını alır. Skolyozdan temel farkı, omurganın eğriliğinin ön-arka planda değil yan planda arkaya doğru artmış olmasıdır. Yandan bakıldığında sırt eğriliğinin normalden daha fazla olduğu (kamburluk) dikkati çeken bulgudur. Vücut ağırlık merkezi, ayakta duran bir insanda, kulak, omuz başı, lomber vertebralar (bel omurları), kalça eklemi, diz eklemi, ve iç malleol (ayak bileği) üzerinden geçer. Bu durumun bozulması sagittal dengenin (yan planda) bozulması anlamına gelir. Ortaya çıkan tablo postür (duruş) bozukluğu olarak bilinmektedir..

Sagittal dengeye sahip bir omurgada, normal kifoz açılarına baktığımızda, torakal 4 merkezli kifoz açısının 40º, torakal 6 nın 60º, torakal 8 in 40º ve torakal 12 nin ise 20º olduğunu görürüz. Bu derecelerin üzerine çıkıldığında kifoz deformitesinden söz ederiz.
Sınıflandırma
Winter ve Holl 1978 yılında kifoz deformitesi için yapmış oldukları sınıflandırma bu gün de kullanılmaktadır (1).
I. Postural
II. Scheuermann Kifozu
III. Konjenital Kifoz
IV. Paralitik Kifoz
V. Miyelomeningosel
VI. Posttravmatik
VII. İnflamatuvar
VIII. Cerrahi girişimler sonrası
IX. Başarısız füzyon
X. Radyasyon sonrası
XI. Metabolik
XII. Gelişimsel
POSTURAL KİFOZ (ROUND BACK)
Çocuklarda çoğunlukla gözden kaçan, okul taramalarında saptanabilen bir deformitedir (şekil bozukluğu). Stagnara (1), round back (yuvarlak sırt) deformitesinin, normalin bir varyasyonu olduğunu kabul eder. Özellikle bazı sporcularda görülen deformitenin, artmış göğüs kafesi kapasitesinin ve artmış adale kitlesinin bir görünümü olduğu ifade edilir.
Kinik özellikleri:
· Juvenil ve adolesan dönemde görülür.
· Kızlarda daha çok görülür.
· Eğrilik genellikle 60º nin altındadır.
· Fleksibıldır (esnektir)
· X-rayde veretbral bir anormallik yoktur.
Round back deformitesinin kızlarda daha çok görülmesinin nedeninin, gelişen göğüslerin, gizlenme gayreti nedeni ile oluşan bir duruş alışkanlığından kaynaklandığı kabul edilir. Eğrilik esnektir, zamanla düzelir, ancak bu durum duruş alışkanlığı haline gelirse kalıcı olabilir.
SCHEUERMANN KİFOZU
İlk kez 1920 yılında Danimarkalı Radyolog Scheurermann tarafından tanımlanmıştır (1, 2, 3). Scheuermann, kifoz deformitesine neden olan vertebralardaki kamalaşmanın, vertebralardaki ring apofizlerde (büyüme plaklarında) oluşan avasküler nekroz (yetersiz kanlanmaya bağlı kemik ölümü) olduğunu belirtmiştir. Shmorl ise fıtıklaşan disk materyelinin, vertebraya ait büyüme plağını bozduğunu bildirmiştir.
Kamburluğun Nedenleri
Kamburluğun Nedenleri konusunda değişik teoriler öne sürülmüştür.
Avasküler nekroz (Scheuermann-1920): En çok kabul gören teoridir.
Biyokimyasal değişiklikler (Ippolite-Ponsetti): Histokimyasal çalışmalar, proteoglikan anormalliğine bağlı olarak, enkondral ossifikasyonun (kemikleşmenin) bozulduğunu göstermiştir (4).
Kemik dansitesindeki anormallik (Bradford-1976): Bradford, Vertebralarda meydana gelen değişikliğin, osteoporozun bir formu olduğunu bildirmiştir (5).
Mikrofraktürler: İlk kez 1934 yılında Lambrinudi tarafından ortaya kondu. Kronik travmalara bağlı olarak vertebra opofizlerindeki mikrofraktürlerin (küçük kırıkların) vertebralardaki kamalaşmanın nedeni olduğu bildirilmiştir (1).
- Mekanik faktörler
- Malnutrisyon
- Vitamin yetmezliği
- Endokrinopati
- Genetik
Kamburluğun Görülme Sıklığı
% 0,4 ile 8,3 arasında görülür. Erkek kız oranı 7,3/1 dir. Geç çocukluk ve ergenlik dönemde görülür
Klinik
· Duruş bozukluğu.
· Sert ve keskin kifoz.
· Kifozun üstünde ve altında artmış lordoz.
· Artmış pelvik tilt.
· Gergin hemstringler.
· Ağrı (%20-60).
· Skolyoz.
· Nörolojik bulgular, ilerlemiş olgularda spinal stenoza bağlı olarak gelişebilir.
· Disk hernisi.
· Dural kist.
Radyolojik Bulgular
· Vertebralarda kamalaşma.
· Veretbra yüksekliğinde azalma.
· İrregüler endplate.
· Disk mesafesinde daralma.
· Kifotik deformite.
· Kifozun üstünde ve altında artmış lordoz.
· Endplatelerde skleroz.
· Spondilolizis, spondilolistezis (%11-50).
· Anterior osteofit
· Faset eklemlerde artroz.
Sorenson, üç komşu vertebrada en az 5º kamalaşma, Drummond iki veya daha fazla vertebrada kamalaşma, Bradford ise bir veya daha fazla vertebrada 5º veya daha fazla kamalaşma bulunması durumunda Scheuermann Kifozundan söz edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir (1).
Kamburlukta Tedavi
Scheuermann Kifozunda cerrahi tedavi endikasyonları şöyledir:
· 70º ve üstünde kifotik deformite.
· İlerleyen deformite
· Ağrı
· İlerleyen nörolojik defisit.
· Psikolojik
· Kozmetik
KONJENİTAL KİFOZ
Konjenital (doğuştan) skolyozda olduğu gibi doğuşta varolan vertebral bir anomaliye bağlı olarak gelişir. Ceninde omurganın gelişim aşamasında bazı bozukluklar vardır.
Vertebral anomalinin nedeni, formasyon defekti (şekillenme hatası), segmentasyon (parçalara ayrılma hatası) defekti veya birleşik bir anormallik şeklinde olabilir. Formasyon defektine bağlı olarak vertebra cisminde öne doğru oluşan bir kama vertebra veya vertebra cisminin önde tam oluşmaması sonucunda gelişen bir hemivertebra, kifoz deformitesine neden olabilir. Benzer bir şekilde, segmentasyon defektine bağlı olarak vertebra cisimlerinin bitişik olması (blok vertebra) veya birleştirici bir bant olması (ansegmente bar) sonucunda da kifoz deformitesi gelişebilir.
PARALİTİK KİFOZ
Bazı paralitik hastalıklar, skolyoza neden olabildikleri gibi, kifoza da neden olabilirler. Bunlar çoğunlukla poliomiyelit, CP, spinal müsküler atrofi gibi nörolojik veya kas hastalıklarıdır.
MİYELOMENİNGOSEL
Omurgada bir gelişim anormalliğine bağlı olarak, arka kemik elemanları oluşmaz, omurilik ve sinirlerin geçmiş olduğu kanalın arka duvarı açık kalır (spina bifida). Bu yarıktan nöral yapılar dışarıya doğru fıtıklaşabilir (meningosel ve miyelomeningosel). Böyle bir durumda değişik derecelerde nöral işlevin kaybı, felçler oluşabilir. Bu durum ile birlikte aynı zamanda % 8-15 arasında kifoz deformitesi de bulunabilir.
POSTTRAVMATİK KİFOZ
Vertebra kırıklarından sonra, iyi tadavi edilmeyen hastalarda vertebralardaki kamalaşmaya bağlı olarak kifoz deformitesi gelişir.
İNFLAMATUVAR KİFOZ
Omurga enfeksiyonları veya omurganın diğer inflamatuvar hastalıkları sonucunda kifoz deformitesi gelişebilir. Enfeksiyonlar içinde ilk akla gelen tüberküloz, brusella gibi spesifik enfeksiyonlardır. Nonspesifik enfeksiyonlarda da benzer bir sonuç oluşabilir.
Enflamatuvar hastalıklar içinde ilk akla gelen hastalılar, ankilozan spondilit ve romatoid artrittir.
CERRAHİ GİRİŞİMLERDEN SONRA
Cerrahi tedavi edilen ancak yetersiz redüksiyon yapılan ya da yetersiz tesbit edilen kırıklardan sonra kifoz gelişebilir. Her hangi bir nedenle yetersiz posterior füzyon yapılan hastalarda zamanla kifoz oluşabilir. Laminektomi yapılan olgularda, posterior yetmezlik oluşursa kifoz gelişebilir.
METABOLİK
Metabolik nedenlere bağlı kifoz daha çok osteoporoz, osteomalazi ve osteogenezis imperfekta sonucunda gelişebilir.
GELİŞİMSEL
Akondroplazi ve mukopolisakkaridozlar bu gruba girerler.
Cerrahi Tedavi
1. Posterior grişimler:
· İnsitu füzyon
Herhangi bir düzeltme girişimi yapmadan eğriliğin artmasını engellemek için yapılan girişimdir.
· Füzyon+instrumentasyon
Eğriliğin düzeltilmesi ile birlikte spinal instrumentasyon yardımı ile eğrilik düzeltilmeye çalışılır ve füzyon yapılır.
· Osteotomi
Rijit deformitelerde eğriliğin derecesine göre tek veya daha çok seviyede, tabanı posteiorda olacak şekilde ostotomiler yapılarak düzeltilmeye çalışılır, spinal instrumentasyonla da tespit edilir.
· Egg-shell uygulaması
Bir çeşit osteotomidir. Eğriliğin tepe noktasındaki vertebranın posterior elemanları eksize edildikten sonra, vertebranını içi boşaltılarak, cismin posterior korteksi çöktürülür. Bu şekilde düzeltme sağlandıktan sonra instrumentasyon yapılır.
2. Anterior girişimler:
· Disk eksizyonu+füzyon
Rijit eğriliklerde anterior diskektomiler ile gevşetme yapıldıktan sonra füzyon yapılarak, düzeltme sağlanır.
· Vertebrektomi
Özellikle konjenital nedenli kifozlarda, deformiteye neden olan vertebra (hemivertebra gb.) çıkartılarak düzeltme yapılır.
· İnstrumentasyon
Yukarıdaki uygulamalarda omurganın tespiti için instrumentasyon yapılır.
3. Kombine girişimler
Bazı rijit kifozlarda anterior girişim ile gevşetme yapıldıktan sonra düzeltme ve tespit için posterior girişim yapılabilir.Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Ateşlenme nasıl tedavi edilir ? Bilgili Genel Sağlık 0 12-23-2010 04:35
Ağız içi iltihapları nedir nasıl oluşur ve nasıl tedavi edilir? Bilgili Bakım Güzellik 0 11-05-2010 19:00
Kıl Kurdu Nasıl Bulaşır Nasıl Tedavi Edilir Bilgili Çocuk Sağlığı 0 08-08-2010 23:05
Reflü Nasıl Tedavi Edilir ChAtlackGirlL Genel Sağlık 0 05-11-2010 17:20
Çil Nedir? Nasıl Tedavi Edilir ? ChAtlackGirlL Bakım Güzellik 0 05-03-2010 17:50Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose