AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Yaşama Dair > Dini Bölüm & İslam Dünyası > Allah Dostları

ASHABI BEDİR İN (Bedir Şehitleri) FAZİLETİ

Allah Dostları
ASHABI BEDİR İN (Bedir Şehitleri) FAZİLETİ, ASHABI BEDİR'İN (Bedir Şehitleri) FAZİLETİ ESMA-İ ASHAB-I BEDİR: ASHABI BEDİR'İN FAZİLETİ 1- Bedir Savaşı'na katılanların cennetlik olduklarını bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir. 2- Savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı Kur'ân'da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir. 3- Ehli kemâl bazı zevatın beyanına nazaran Evliyâullah'dan pek çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır. 4- Birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek ve ASHABI BEDİR İN (Bedir Şehitleri) FAZİLETİ ashabı bedir isimleri arapça, bedir savasindaki sehitlerin isimleri, bedir savası sehitleri, bedir savaşı şehitleri duası, bedir savaşı şehitleri isimleri, bedir savaşında şehit olanların isimleri, bedir sehitlerinin isimleri, bedir şavaşı şehitlerinin isimleri, bedir şehitleri, bedir şehitleri duası, bedir şehitleri isimleri, hazreci ne demek, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
01-08-2010 18:07 Yazan: Selametle
ASHABI BEDİR'İN (Bedir Şehitleri) FAZİLETİ

ASHABI BEDİR'İN (Bedir Şehitleri) FAZİLETİ

Sponsorlu Bağlantılar

ESMA-İ ASHAB-I BEDİR:ASHABI BEDİR'İN FAZİLETİ1- Bedir Savaşı'na katılanların cennetlik olduklarını bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir.2- Savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı Kur'ân'da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir.3- Ehli kemâl bazı zevatın beyanına nazaran Evliyâullah'dan pek çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.4- Birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalık*larından kurtuldukları rivayet edilmektedir.5- Ehli irfan bir zat: "Hasta bir kimsenin başı*na elimi koyup halis bir niyyetle Bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur. Hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir." demektedir.6- Bazıları da: "Duadan önce Bedir ashabının isimlerinin okunmasının duânin sür'atle kabulüne vesile olduğunu" söylemişlerdir.Cafer b. Abdullah şöyle diyor:"Babam bana Peygamber ((S.A.V).)'in bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi."Ey canım yavrum, Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacetde bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir.."7- "Ehli Bedrin üzerinde bulundurmak, oku*mak, hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşman*ların şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız ve boğul*maktan sıyânet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazı sâireden himayet ve zevali fark ve husûlu gına ve vefâi duyûn ve güfrânü zünûb ve keşfi kürûb ve ten*viri kulûb velhâsıl cemîi matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsıdı uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazarat-larını def etmek ve merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduğuna Meşihât-ı İslâmiyye tarafından mücahidini Islamiyyeye hediye olunmuştur."Şu kadar var ki: Bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında herbirinin adı söylenince, RadıyAllahü anh (Allah ondan razı olsun) demek lazımdır. Şüphe yok ki Peygamberimizin adı söylenince SallAllahü Aleyhi ve Sellem denecektir. Zira bu edebe riayet etmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesinde vesiledir.Cenab-ı Hakk (c.c.) bizleri onların şefaatine nail eylesin. Amin(Rıdvanullahi aleyhim ecmeıyn)

01. Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (SallAllahu teala aleyhi ve sellem)

02. Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (R.A.)

03. Seyyidüna Ömer ibnü'l-Hattab el-Muhaciri (R.A.)

04. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (R.A.)

05. Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)

06. Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)

07. Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)

08. Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)

09. Seyyidüna Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)

10. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)

11. Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)

12. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka'b el-Hazreci (R.A.)

13. Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (R.A.)

14. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.)

15. Seyyidüna Es'ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.)

16. Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah Muhaciri (R.A.)

17. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.)

18. Seyyidüna Enes ibn-i Katadet'el-Evsi (R.A.)

19. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.)

20. Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (R.A.)21. Seyyidüna İyas ibn-i Evs el-Evsi (R.A.)

22. Seyyidüna İyas ibn'il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)

23. Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)

24. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)

25. Seyyidüna el-Bera bin Ma'rur el-Hazreci (R.A.)

26. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)

27. Seyyidüna Bişr ibn'il-Bera el-Hazrecî (R.A,)

28. Seyyidüna Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (R.A.)

29. Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (R.A.)

30. Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (R.A.)

31. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (R.A.)

32. Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (R.A.)

33. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.)

34. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)

35. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.)

36. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

37. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.)

38. Seyyidüna Sa'lebe bin Hatim el-Evsî (R.A.)

39. Seyyidüna Sa'lebe bin Amr el-Hazrecî (R.A.)

40. Seyyidüna Sa'lebe bin Aneme el-Hazreci (R.A.)41. Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)

42. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (R.A.)

43. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci (R.A.)

44. Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (R.A.)

45. Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi (R.A.)

46. Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (R.A.)

47. Seyyidüna Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri (R.A.)

48. Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (R.A.)

49. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi' el-Evsi (R.A.)

50. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (R.A.)

51. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (R.A.)

52. Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (R.A.)

53. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci (R.A.)

54. Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (R.A.)

55. Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (R.A.)

56. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (R.A.)

57. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)

58. Seyyidüna el-Haris ibn'un-Nu'man ibn-i Ümeyye el-Evsi (R.A.)

59. Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazrecî (ŞEHİD) (R.A.)

60. Seyyidüna Harise bin Nu'man el-Hazreci (R.A.)61. Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.)

62. Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)

63. Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (R.A.)

64. Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (R.A.)

65. Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (R.A.)

66. Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)

67. Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A)

68. Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci (R.A.)

69. Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî (R.A.)

70. Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (R.A.)

71. Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)

72. Seyyidüna Habbab ibn'ül-Eret el-Muhaciri (R.A.)

73. Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (R.A.)

74. Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (R.A.)

75. Seyyidüna Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi (R.A.)

76. Seyyidüna Hıraş ibn'is-Sımme el-Hazrecî (R.A.)

77. Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (R.A.)

78. Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi' el-Hazreci (R.A.)

79. Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (R.A.)

80. Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)81. Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)

82. Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.»

83. Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazrecî (R.A.)

84. Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (R.A.)

85. Seyyidüna Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî (R.A.)

86. Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (R.A.)

87. Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (R.A.)

88. Seyyidüna Zü'ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (ŞEHİD) (R.A.)

89. Seyyidüna Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (R.A.)

90. Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.)

91. Seyyidüna Rafi' bin ğunecde el-Evsî (R.A.)

92. Seyyidüna Rafi' bin Malik el-Hazrecî (R.A.)

93. Seyyidüna Rafi'ibn'ül-Muall el-Hazrecî (ŞEHİD) (R.A.)

94. Seyyidüna Rafi' bin Yezîd el-Evsi (R.A.)

95. Seyyidüna Rib'ıy bin Rafi' el-Evsî (R.A.)

96. Seyyidüna er-Rebi'ibn-ü İyas el-Hazrecî (R.A.)

97. Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.)

98. Seyyidüna Ruhayle bin Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)

99. Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci (R.A.)

100.Seyyidüna Rifaa bin Rafi' el-Hazrecî (R.A.)101.Seyyidüna Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsî (R.A.)

102.Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.)

103.Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam (R.A.)

104.Seyyidüna Ziyad ibn'is-Seken el-Evsî (R.A.)

105.Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (R.A.)

106.Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

107.Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (R.A.)

108.Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (R.A.)Devamı aşağıda ASHABI BEDİR İN (Bedir Şehitleri) FAZİLETİ


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Allahuekber Şehitleri - Alper Erzurumlu UzZMaN Kitap Tanıtımı 0 01-06-2011 12:21
BEDİR VE UHUD mücahitleri Mah-mud Allah Dostları 0 02-16-2010 19:11
Ayet-el KÛrsİ Ve Fazİletİ Selametle Kuran-ı Kerim 0 02-12-2010 22:44
SEHER VAKTİNİN FAZİLETİ Selametle Tasavvuf 0 01-06-2010 18:05
Bedir savaşı Harrby Diğer Peygamberler 0 01-05-2010 20:57Powered By vBulletin® Copyright ©2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose