AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Yaşama Dair > Bayanlara Özel > Aile, Annelik, Bebek

Aile Ve Ailenin önemi

Aile, Annelik, Bebek
Aile Ve Ailenin önemi, ve Aile Ve Ailenin önemi aile dayanışması ile ilgili örnekler, aile dayanışması örnekleri, aile içi dayanışma ile ilgili örnekler, aile içi dayanışma örnekleri, aile içi dayanışmaya örnekler, aile içinde dayanışma örnekleri, aile ve ailenin önemi, ailede dayanışma örnekleri, ev ve ailenin önemi, evin önemi, çocuğun yetişmesinde ailenin önemi nedir, çoçugun yetişmesinde ailenin önemi?, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
01-08-2010 20:32 Yazan: TUtHiii
Aile Ve Ailenin önemi

Aile Ve Ailenin önemi

Sponsorlu Bağlantılar

Aile;anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal kurumdur. Aile,içinde bulunduğu toplumun bir birimi olarak,onun özelliklerini taşır. Toplumun değer yargılarını,gelenek ve göreneklerini,beğenilerini, inançlarını,önyargılarını kısacası kültürünü yansıtır. Bunun yanı sıra ailenin özel bir iç yapısı ve kendine özgü bir işleyişi vardır. Bu bakımdan,toplumla sürekli alışveriş için- de olan bir kuruluş olarak çalışır.[/i]Görevleri yönünden,aileye üç değişik açıdan bakılabilir:a)Aile her şeyden önce eşlerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir birliktir.b)Aile,ortak amacı,çıkarları,inançları,kuralları olan bir insan kümesidir.c)Aile,çocukların beslenip bakıldığı ve eğitildiği ortamdır.Erişkinlerin duygusal gereksinimleri,aile dışında da bir ölçüde karşılanabilir. Ancak ailenin sonuncu görevi,çocukların yetiştirilmesi,tartışmasız olarak en iyi biçimde aile yuvasında gerçekleşir. Bu bakımdan aile en etkili eğitim kurumu olarak çalışır.Kişilik aile ortamında gelişir.Çocuğun toplumun değer yargılarına uygun bir birey olarak yetişmesi önce aile çevresinde sağlanır.Aile çocuğa neler sağlar?Aile çocuğun beslenme,bakılma,korunma,sevilme ve eğitilme gibi temel gereksinimlerini karşılar.Ana ve baba severek,özenli bakım vererek,çocuğa bir güven ortamı yaratır;onun sağlıklı bir şekilde büyümesini güvence altına alırlar. Yeteneklerinin gelişmesine yardım ederler. Yol göstererek,kuralları öğreterek davranışına yön verirler. Güç durumlarda yanında olur,desteklerler.Gerektiğinde denetleyerek,sınır çekerek,cezalandırarak kurallara uyması-nı sağlarlar. Doğru ile yanlışı ayırt etmeyi öğretirler. Onlara kendi davranışları ile örnek olarak hem kişilik geliştirmelerine hem de cinsel kimliklerini kazanmalarına yardımcı olurlar.Aile,insan ilişkilerinin sergilendiği bir sahne gibi düşünülebilir. Çocuk bu sahnede,insan ilişki-lerini bütün karmaşık yönleriyle gözlemler ve yaşar.İnsan ilişkilerini belirleyen anlaşma,uzlaşmabağlılık,işbirliği gibi olumlu nitelikleri evde kazanır. Anlaşmazlık,çekişme ve çatışma gibi olum-suz durumlarda takınacağı tutumları da evde öğrenir.Aile içindeki ilişkilerin temelini anababanın birbirine karşı tutumları oluşturur. Onların sevgi ve anlayışla sürdürdükleri ilişkileri evin genel havasını belirler. Uyumlu ve sıcak ilişkiler evde anababadan çocuklara doğru yayılır.Eşler arasındaki gergin ve sürtüşmeli bir ilişki çocuklar için güvensiz ve tedirgin bir ortam yaratır.Olumlu da olumsuz da olsa her ailede süregiden kalıplaş-mış bir ilişki biçimi vardır.Ana ve babanın ayrı kişilikleri ve birbirleriyle etkileşiminden doğan ve her aileye özgü olan bir ilişkidir bu.Her ailenin yazılı olmayan bir yasası,herkesin uyması beklenilen bir iç tüzüğü vardır.Bu özel yasalar aileye başka bir kişilik,bir kimlik verir.Her aile bir önceki kuşaktan aktarılan değer yargı-larını ve amaçlarını korumaya çalışır.En küçük toplumsal birim sayılan aile yetişkinlerin ve çocukların oluşturduğu bir insan küme-si,bir gruptur aynızamanda.Her kümede olduğu gibi ailede de bir önder vardır ve çoğu toplumlar-da bu önderlik görevi babaya verilmiştir.Baba aile birliğini ayakta tutan,gelir getiren,aileyi dışa karşı savunan,düzeni sağlayan ve kümeyi yöneten kişi olarak belirlenmiştir.Ana ise babanın yar- dımcısı,besleyen,büyüten,evde sıcaklık ve sevgi sağlayan kişi olarak bilinir.Bununla beraber gö -rev ayrımı eskiden olduğu gibi bu denli kesin değildir.Babayı yalnız sevgi uyandıran,anneyi de yalnız sevgi veren kişi olarak görmek yanlış olur.Çocuklar da yaş ve cinsiyetlerine,kişilik özel- liklerine ve anababanın beklentilerine uygun olarak aile sahnesinde yerlerini alırlar.Aile üyele- rinin değişik rolleri üstlenmesi ortak yaşamı biçimlendirir.Ortaya her ailede ayrı görünüm kaza- nan bir işbirliği ve dayanışma çıkar.Rol dağılımı yerin de ise,her üye kendine düşeni yapıyorsa, aile dayanışması sürer.Rol dağılımı yani üyelerin birbirlerinden bekledikleri gerçekçi değilse da- yanışma sarsılır.Örneğin ev işlerini yada çocuk bakımını sevmeyen bir kadın kendisinden bekle- nen eş ve ev kadını rolünü yapamıyor demektir.Ailesini geçindiremeyen, kazancını içkiye yatıran bir koca da kendinden bekleneni vermiyor demektir.Bu da evde dengenin bozulmasına yol açar.Ortaya gerginlik,sürtüşme ve çatışma çıkar,giderek yuvanın dirliği bozulur.Bunun gibi söz dinlemeyen çocuk,annesine yardımcı olmayan bir genç kız,okulda başarısız bir genç de kendilerinden beklenen rolleri oynamayan oyuncular gibi uyumu bozarlar.Her toplum kurumunda ve her kümede olduğu gibi aile içinde de arada bir çatışma çıkması,denge ve dayanışmanın zayıflaması olağandır.Özellikle dıştan gelen zorlamalar,baskılar bu dayanışmayı arttırabileceği gibi yerine göre tümden de bozabilir.Hastalık,kaza,aile üyelerin-Den birine yapılan bir haksızlık tüm aileyi bir araya getirip dayanışmayı arttırır.Buna karşılık kocanın içkisi,kumarı aile bireyleri arasındaki işbirliğini sarsıp çözülmeye yol açar.Her ailede sorunlar olduğu gibi bu sorunların çözümleniş yolları da başkalık gösterir.Ailnin sağlamlığı,sorunlara bulunan çözümün doğru ve gerçekçi oluşuna bağlıdır.Kimi evde sorunlar çözülmeden de denge sürdürülür.Bu genellikle bir veya birkaç üyenin özverisi aracılığı ile olur.Bu durumdaki bir ailede sorunlar alttan alınarak ve boyun eğilerek çözümlenmeye çalışılır.Böyle bir evde denge vardır,ancak bu denge sağlıklı olmayan çarpık bir dengedir.Her ailede zamanla gelişme ve değişme kaçınılmazdır.Yalnız çocuklar değil,anababalar da büyür ve olgunlaşır.Aile sınavlardan geçerek,sorunları çözümleyerek güç kazanır.Bu da aile üye-lerinin ortak sorumluluklarının bilincinde olmalarına ve uyum yeteneklerine bağlıdır.Çünkü aile ortamında,özellikle eşler sürekli uzlaşma ve anlaşma zorundadır.Ayrı kişilik yapısında olan anababanın uyumu,ancak görüşme,konuşma ve anlaşma ile sağlanır.Üyelerin birbirlerinden bek-ledikleri açık olarak bilinmelidir.Bu beklentiler gerçekçi olmalıdır.Ailenin amacına ters düşme-melidir.Bu da ancak açık yürekli konuşmayla sağlanır.Kimsenin kimseyi dinlemediği,herkesin birbirinden uzak durduğu bir evde iletişim sağlana-maz.Ortaya çatışan eğilimler,yanlış anlamalar,kırgınlıklar ve küskünlükler çıkar.Bu nedenle aile-de sözlü ve açık anlaşma çok önemlidir.Çocuk öfkeyi de,kızgınlığı da,sevgi ve hoşgörüyü de ev-de görerek,yaşayarak öğrenir.Sevgi,acıma,anlayışlı olma gibi duygular öğütlerle aşılanabilen ni-telikler değildir.Ancak anababa örnek alınarak,yavaş yavaş geliştirilir.Çocuğun çevresinde hep tatlı dil,güler yüz görmesi gerekir diye bir kural yoktur.İnsanca duygular olan kızgınlık,öfke gibi olumsuz duyguları da tanımalıdır.Ancak çocuk bu olumsuz duyguların nasıl dizginleneceğini ve nasıl dışa vurulması gerektiğini de evinde öğrenir.Bu bakımdan sanıldığının aksine karı koca tar-tışmalarının çocuklardan gizli yapılması önemli değildir.Çocuklar için önemli ve örseleyici olan,tartışılan şu yada bu konu değil,anababa ilişkisinin bozulmasıdır.Çığırından çıkmayan, uzlaşma ile biten tartışmalar,çocuklar için öğretici ve yararlıdır.Olumsuz duyguların açıklanmasıyla ilişki-nin bozulmadığını gören çocuğa güven gelir.

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Evlilikte Ailenin Önemi Nedir? buqunasK Bayan Resimleri, Yazıları 0 02-18-2013 23:00
Çocuk Eğitiminde Ailenin Önemi - Mustafa Birgin Leyll-A Kitap Tanıtımı 0 09-19-2012 14:20
İslam da Aile Terbiyesinde Babanın Önemi SeevalKT Dini Yazılar 0 06-02-2012 20:05
Aile Planlamasının önemi melis-aa Aile, Annelik, Bebek 0 01-08-2010 20:33
Aile Toplantılarının Önemi ChAtlackGirlL Aile, Annelik, Bebek 0 01-08-2010 20:33Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose